A konzorciumi partner, Eger Kapui Kulturális Alapítvány bemutatása

Számos székesfehérvári és magyarországi civil szervezettel táplálunk szoros szakmai kapcsolatot, mellyel egyik célunk a saját gondolkodásunk tágulása, megismerve más térségek jellemző problémáit. A projektet konzorciumban valósítjuk meg, konzorciumi partnerünk: Eger Kapui Kulturális Alapítvány. A szervezettel évek óta gyümölcsöző kapcsolatot ápolunk, céljaink, célcsoportunk megegyeznek, és Ők is azonosulni tudnak a mi céljainkkal. Számos ifjúsági csereprogramunk, közös fejlesztésünk, konferenciánk valósult már meg, melynek több területen érezzük hasznát.

A Heves megyei alapítvány célcsoportja 6-30 éves gyerek és fiatal felnőtt és felnőtt korosztály. Az elmúlt években önkénteseikkel olyan programok biztosítására törekedtek, ahol a több korcsoportra osztható korosztály egy közösséget alkot. Szervezésnél számukra is nagyon fontos szempont, hogy a bármilyen fogyatékossággal élők számára elérhetőek legyenek.

Életvezetési előadássorozataik heti rendszerességgel kerülnek megszervezésre, átlagosan 40 fő részére. Reményteljes jövő témájában háromhavonta hívnak meg vendégelőadókat, ahol a felelősségvállalásról, elkötelezettségről, gondos tervezésekről hallhatnak interaktív előadásokat az érdeklődők.

2015-től Egerben is megrendezésre kerülnek székesfehérvári mintára a 'HázasPáros est'. „Konnektor” városi ifjúsági találkozó 2014 óta évente több alkalommal is megszervezésre kerül, a településen működő más ifjúsági csoportokkal közösen.

„Élet a lényeg” sorozatunkkal a főiskolás korosztályt szólítják meg, workshopjaikon az álláskeresés, vállalkozás és munka világáról esik szó. Partnerük az Ifi Pont Ifjúsági Információs Iroda. Az Egri Civil Kerekasztal elismerésben részesítette egyik fiatal önkéntesünket az Ifjúsági Szekcióban végzett munkájáért. Nyitott Kapu Gyermek és Ifjúsági Klub foglalkozásai már két korcsoportban folynak, ami már önkénteseik folyamatos fejlesztésének eredménye.

A szervezet alapító tagként bekapcsolódott a Nemzeti Ifjúsági Tanács munkájába is.

Gyermek és ifjúsági táboraink szervezésében és lebonyolításában is már több önkéntesük évek óta részt vesz, valamint számos hátrányos helyzetű gyermeknek és fiatalnak segítettek abban, hogy eljöhessenek. "Kapcsolatok határok nélkül" című előadássorozataikkal 2011 óta a határon túli magyarokkal való kapcsolatot is erősítik a Székelyföldön megrendezett sátortáborban.

 

Együttműködő külföldi partnerek bemutatása 1.

Székelyudvarhelyi Teljes Evangéliumi Keresztény Központ, RO (Székelyudvarhely) 1993-ban alakult keresztény közösség, mely Székelyudvarhelyen alakult, indult el, de később Kézdivásárhelyen és Szentegyházán is alakultak kisebb csoportjaik, melyek a gyakorlatban önálló helyi vezetéssel működnek, de azonos irányba haladnak azonos célokkal: rászorulók megsegítése akár anyagilag, akár egyéb szellemi, lelki, mentális módon, valamint a közösségépítés és fejlesztés. Programjaikkal teljes mértékben a családi élet helyreállításán munkálkodnak. Úgy látják, manapság a családi élet válságát élik sokan: válások, házasságon kívüli kapcsolatok, elhagyott és megsebzett szívű felnőttek és gyerekek egyaránt bolyongnak minden nap a világban. A házasságnak és a családnak a melegség és a szeretet helyének kellene lennie, ahol a házastársak megélhetik a két ember közötti legteljesebb testi-lelki egységet, és ahol a gyermekek önfeledt örömmel és biztonságot adó karok között nőhetnek fel.

Ennek érdekében a következő tevékenységeket valósítják meg:

- a családi kapcsolatok építése és erősítése céljából családi programok szervezése és lebonyolítása

- házastársi és gyereknevelési témájú előadások és csoportos foglalkozások szervezése

- az ifjúságfejlesztés, ifjúsági klubok szervezése, vezetése

- Házaspárok Hétvégéje Program

Célkitűzések:

o bensőségesebb kapcsolat építése

o kommunikáció elmélyítése

o férj-feleség szerep

o férfi identitás és intimitás megerősítése

o női identitás és intimitás megerősítése

o probléma megoldási képességek fejlesztése

o stressz oldás és konfliktuskezelés

o gyerekvállalás

- Apa-Fia, Anya-Lánya, Apa-Lánya valamint Anya-Fia Kapcsolatépítő Táborok szervezése és lebonyolítása: Célkitűzések:

o bensőségesebb kapcsolat építése

o kommunikáció elmélyítése

o helyes értékrend bemutatása

o helyes identitás és intimitás megerősítése

o probléma megoldási képességek fejlesztése

- Testvérek Hétvégéje

- Baba-Mama Havi Alkalmak „Az anyaméh gyümölcse jutalom” címmel

Programjaik során célcsoportjuk:

- a programjaik elsősorban fiatal házaspárok és gyermekeik számára szólnak

- a táborokban részt vesznek 3-tól 16 éves korig minden korosztályú gyerekek szüleikkel

 

Együttműködő külföldi partnerek bemutatása 2.

2=1 Család és Házas misszió, RS (Ada)

A szervezet küldetése, hogy legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta! A misszió célja: szeretnék a résztvevő párokat hozzásegíteni olyan készségekhez és gyakorlati információkhoz, melyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy otthonaik a békesség oázisaivá váljanak önmaguk, illetve környezetük számára.

Céljuk:

- a fiatalok bátorítást kapjanak a házasságkötésre

- a már meglévő házasságok megerősödjenek, gyakorlati segítséget kapjanak,

- ezeken keresztül csökkenjen a válások száma

- a megerősödött szülök minél több gyerek születését és felnevelését vállalják

- fiatalok felkészítése a társadalomba való beilleszkedésre

- magzatvédelem ismertetése, terjesztése

Céljaik megvalósítása érdekében az alábbi programokat, rendezvényeket szervezik és bonyolítják le:

- családi programok szervezése, lebonyolítása

- játszóházak szervezése, lebonyolítása

- abortusz elleni rendezvények

- szemináriumok, kurzusok tartása családok, házaspárok számára

- családok segítése természetbeli juttatásokkal is

 

Együttműködő külföldi partnerek bemutatása 3.:

ISTOČNO-EVROPSKA MISIJA (KELET-EURRÓPA MISSZIÓ) RS (Csantavér)

A szervezet céljai és feladatai többek között, hogy segítséget nyújtsanak idős, magatehetetlen, beteg, vagy szegény embereknek, gyermekeknek és árváknak. Ezen felül segítséget nyújtanak mindazoknak az intézményeknek is, akik az említett személyek segélyezésével foglalkoznak (pl.: a korházak, bölcsődék, idősek otthona, és más hasonló intézmények).

További céljaik:

- a humanitárius és más segély összegyűjtése és szétosztása

- ifjúságfejlesztés

- romos épületek tatarozása, új épületek felépítése gyermekotthonok, ifjúsági házak céljából

- más hasonló célokkal létrejött társulásokkal való együttműködés

- tanácskozások, előadások megszervezése és megtartása a fenti témákban

A fenti célok megvalósítása érdekében a szervezet a következő tevékenységeket végzi:

- Ifjúsági klubok működésének, tevékenységének a támogatása, kompetencia fejlesztések szervezése, lebonyolítása a korcsoport részére

- Idősgondozás, magatehetetlen, és beteg személyek gondozása

- Rászoruló családoknak nyújt fizikai és mentális segítséget,

- Tanácskozásokat és az oktatás más formáit szervezi meg e területen való szakképzés céljából,

- Továbbképzések, fejlesztések szervezése és lebonyolítása

- Más olyan társulásokkal, szervezetekkel tart fenn kapcsolatokat és segíti munkáit, melyek hasonló tevékenységekkel foglalkoznak

 

Együttműködő külföldi partnerek bemutatása 4.

“Azzur Elat” Non-Profit Társaság, RO (Nagyvárad)

A szervezet 2002-ben jött létre, három alapító taggal, Nagyváradon, Romániában. Nevének jelentése magyar nyelven “Erős segítség” illetve “Erős támasz”, amelyek egyben le is írják céljukat, vagyis, hogy segítséget és támaszt nyújtsanak a társadalmunk különböző csoportjainak.

Szervezetük legfőbb tevékenysége találkozók, képzések és konferenciák szervezése, valamint teljes körű lebonyolítása, bel- és külföldi előadók részvételével és önkéntesek bevonásával.

Konferenciáikat három fő céllal szervezik:

- az erdélyi magyar ifjúság nevelése és képzése, hogy felelősségteljesen és szilárd értékrendszerrel tudjanak a társadalom hasznos részévé válni

- szervezetek és közösségek vezetőinek képzése, illetve ezen közösségek közötti kommunikáció és kapcsolatrendszer kialakulásának elősegítése

- társadalmunk alapkövének, vagyis a házassági kapcsolatoknak erősítése olyan találkozók szervezése által, amelyben a tanácsadás és a képzés is jelen van

2006-ban indították el az “Erdélyi Konferencia” elnevezésű konferencia-sorozatukat, amelyek 2-3 napos találkozók. Céljuk a közösségek vezetőinek képzése (pénzügyi, humán erőforrás, menedzsment területeken) illetve ezen vezetők közötti kommunikáció és kapcsolatrendszer kialakulásának elősegítése. Sorozatuk 9 éven át tartott, alkalmanként 150 és 250 közötti résztvevővel, bel- és külföldről (Románia, Magyarország, Egyesült Államok). A konferencia keretein belül minden alkalommal voltak ifjúsági szekciók is.

Ezen sorozatuk utódaként rendszeres találkozásokat szerveznek, kizárólag vezetőknek és családjaiknak a kapcsolatok ápolása, továbbfejlesztése, és tapasztalatcsere céljából.

2009-ben szervezték meg az első olyan 2 napos konferenciájukat, amit teljes egészében az ifjúság fejlesztésének szenteltek, és ahol kb. 200 fiatal jelent meg. Programjuk a fiatalok életút keresését célozta meg, és abban próbáltak hasznos képzéseket nyújtani, közös alkalmak és kiscsoportos beszélgetések által. 2016-ban újabb ifjúsági találkozót szerveztek, amely ezúttal a párkapcsolatok terén próbált segítséget nyújtani, kb. 150 fiatalnak és fiatal felnőttnek.

Legfőbb céljuk, hogy a fent említett tevékenységekkel elérjék Nagyváradon és a térségben lakó magyar ajkú embereket, és hogy szorosan együtt működjenek bel- és külföldi szervezetekkel, akik hasonló célokat tűztek ki.

 

A projektben megvalósuló szolgáltatásfejlesztések

A projektünkben három problémára fejlesztünk ki szolgáltatást, módszertant. Ezekre szervezetünk már kereste a legmegfelelőbb módszert kapcsolatrendszerünkön keresztül. Olyanokat vizsgáltunk, amelyek olyan értékeket képviselnek, amivel mi is tudunk azonosulni, amik a családok társadalmi és a házasság, mint preferált párkapcsolat megerősödésén dolgoznak, valamint olyanokat, amik a fiatalokat segítik a mai gyorsan fejlődő világba való beilleszkedésben, érvényesülésben. A keresés során elsősorban a hatásokat, sikereket vizsgáltuk, mert minden a gyümölcséről látszik meg. Azt néztük, hogy a szervezetek által segített családoknak, házasságoknak az élete hogyan változott, formálódott, és a fiatalok társadalomba való beilleszkedésének, valamint a munkaerőpiacra történő belépésének sikerét vizsgáltuk. Ezek alapján találtunk három olyan jó gyakorlatot, amiről azt gondoljuk, beilleszkedik szervezetünk profiljába, azonosulni tudunk a céljával, és a módszertan hatékonyan kiegészíti eddigi tevékenységeit, programjait. Partnerszervezeteink kiválasztása is ez alapján történt, ők mutattak fel olyan eredményeket, amelyek tanulmányozása, adaptálása hazai szinten is eredményeket hozhat.

Ezek alapján a három jó gyakorlat, melynek adaptálása a projekt során megtörténik:

1. 10 alkalmas házaspáros kurzus és intenzív házaspáros hétvége meghatározott tematika mentén

2. Digitális Jövő Klub 6-7-8. osztályos tanulók részére havi rendszerességgel

3. Információbiztonsági kurzus ifjúsági szakemberek részére

 

Az első adaptációs műhely (2018. január 5.)

A projekt során az első szakmai program, ami megvalósult egy adaptációs műhely volt. A négy alkalomból álló sorozatot azért tartottuk fontosnak, mert ugyan szervezetünknél számos különböző területen dolgozó szakember lát el önkéntes tevékenységet, mégis jó gyakorlatok átvétele és adaptálása még egy teljesen új folyamat volt mindannyiunknak.

Mivel célunk, hogy a kimenet ne csak az legyen, hogy három jó gyakorlatnak a módszertanát megalkotjuk az adaptációt követően, hanem szeretnénk, ha szakembereink minél többet tanulnának a külföldi partnereinktől és hazai szakemberektől, egy ilyen terület például az adaptációs folyamat.

A 2018. január 5-én megszervezésre kerülő, egész napos műhelyen azok a szakembereink vettek részt, akik a megvalósítás során a jó gyakorlat adaptálásában közre fognak működni. A nap során a külföldi jó gyakorlatok részletesen bemutatásra kerültek, majd kiscsoportokban, word café módszerrel megvizsgáltuk, hogy milyen meglévő és szükséges kapacitásokat látunk a jó gyakorlatok minél magasabb szintű szakmai megvalósításához. A műhely kiváló alkalom volt arra, hogy átbeszéljük a projektcélokat, a részcélokat, tevékenységeket, hogy ezáltal is tudják a megvalósítók magukénak érezni.

 

A második adaptációs műhely (2018. február 8.)

Az adaptációs folyamatok a gyakorlatban is megindultak, azonban közben határozottan kirajzolódott, hogy az adaptációs szakember foglalkoztatása ellenére, aki rendkívül sokat ad a projekt magas szintű szakmai megvalósításához, szükséges az ezen a területen történő fejlesztés. Így február 8-án, a második adaptációs műhelyen a csoportmunkák mellett meghívott szakemberek előadásokat tartottak általánosságban az adaptációs folyamatokról, azoknak lépéseiről, a szükséges stratégiai döntésekről, humánerő- és egyéb forrásokról. Ezt követően kiscsoportokban azt vizsgáltuk meg, az említett erőforrásokból mennyivel rendelkezünk, mik azok a területek, amelyeket fejlesztenünk kell annak érdekében, hogy az átvett jó gyakorlatok a lehető legmagasabb szakmai színvonalon valósuljanak meg.

A műhely rendkívül hasznos volt, hatékonyan lendítette tovább a kreatív gondolkodásunkat, és határozottan bátorságot is adott csapatunknak a kilépésekre az új ötletek megvalósításában.

 

Első szakmai műhely családi kapcsolatok témában (2018. február 24.)

A projekt részeként évi hat szakmai műhelyt valósítunk meg, ebből négy kerül megszervezésre Székesfehérváron, kettőt pedig a konzorciumi partner valósít meg Egerben.

A projektben a két célterület a házasságok, családok és az ifjúság, és emellett a digitális kompetenciáik fejlesztése, vagy azok veszélyei, csapdái. Így műhelyeinket is ezek köré a témák köré építjük fel mind Székesfehérváron, mind Egerben. 

Az első szakmai műhelyünk témája februárban a családok, azon belül is inkább a házasságok köré épült. Arra kértük a résztvevőket, hogy beszélgessenek arról, hogy mik azok a leglényegesebb társadalmi, vagy gazdasági különbségek a Magyarország és Erdély között, amelyek befolyást gyakorolhatnak a projekt megvalósulására. Ennek részletesebb feldolgozása, elemzése későbbi feladat lesz szakembereink számára, de a műhelymunkát követően egy rendkívül hasznos és produktív beszélgetés alakult ki a témában. Ennek során egyértelművé vált, hogy a két térség közötti legnagyobb különbség a szolgáltatásokkal későbbieknek elérni kívánt célcsoport toborzásában van. Az elérésük útvonalában, az eszközökben, a megszólításban. Külföldi partnereink ezen folyamatokban kevésbé használtak közösségi médiát, online eszközöket, hanem gyakorlatilag „szájhagyomány” útján terjedtek a hírek. Szakembereink szerint Magyarországon jelenleg természetesen ez is fontos, de kevésbé hatékony. Hatásosabban lehet elérni a fiatalokat az internet segítségével. Bár abban is megegyezett mindenki, hogy legalább ennyire fontos a személyes kapcsolat, de más formában: az iskolák és ifjúsági csoportok személyes megkeresésére is hangsúlyt kell helyezni,

Ezt követően a bevont partnerünk szakemberei bemutatták a családi témában tervezett kutatás kérdőívének első vázlatát, nem titkolt szándékkal, hogy lássuk meg más szakemberek, mit és hogyan kérdeznének a célcsoporttól. A kérőív bemutatását követően szintén műhelymunkában beszélték át a résztvevők, hogy min változtatnának a kérdőívben, azonban erre a műhelymunka utána nem nagyon volt szükség. 

 

Digitális Jövő Klub

A kormány hazánk történetében soha nem látott léptékű infokommunikációs fejlesztési programot hajt végre. A 2014-ben elkészült, 2014-2020-as időszakra vonatkozó Az infokommunikációs szektor fejlesztési stratégiája is tartalmazza, hogy a keresleti oldalról az egyre magasabb szintű felhasználói igények, kínálati oldalról pedig a folyamatos technológiai fejlődés és innováció eredményeként, kialakult a digitális ökoszisztéma, amely már jelenleg is felhasználók millióit és eszközök tízmillióit köti össze, egyre nagyobb kapacitású hálózatokkal, és egyre összetettebb elektronikus szolgáltatásokkal. A digitális ökoszisztémában elmosódnak a határok az informatika, az elektronikus hírközlés és a média között: egyre több csatornán, egyre több tartalom és szolgáltatás válik elérhetővé egyre több felhasználó számára. A digitális eszközök és szolgáltatások a gazdaság, a társadalom és a magánélet legtöbb színterén és mozzanatánál jelen vannak, legyen szó kommunikációról, oktatásról, egészségügyről, energetikáról, környezetvédelemről, közlekedésről, biztonságról, vagy akár szórakozásról.

Ezért tartjuk rendkívül fontosnak, hogy a hátrányos helyzetű fiataloknak is segítsük a digitális felzárkóztatását, valamint azoknak a fiataloknak, akik ugyan nem hátrányos helyzetűek, de mégis valamilyen okból nehézséget okoz nekik a digitális technikai fejlődések nyomon követése. Célunk az is, hogy megértsék a fiatalok, hogy a technika és technológiák olyan rohamos gyorsasággal változnak, hogy mindenki, aki szeretne érvényesülni, ezeket követnie kell, és fejlesztenie kell magát. Ehhez Romániában és Szerbiában is találtunk jó gyakorlatokat. Ők olyan területeken dolgoznak, ahol valóban sok a hátrányos helyzetű gyerek, akiknél fokozott kihívást jelent a digitális felzárkóztatás, ezért tervezünk ezek alapján a jó gyakorlatok alapján egy módszertant kidolgozni, amelyeket Magyarország elmaradottabb térségeiben jól lehet használni a fiatalok felzárkóztatásában.

A serdülőkorú fiatalok a legnagyobb természetességgel kezelik ugyan napjaink informatikai eszközeit, az esetek többségében azonban csupán kapcsolattartásra és szórakozásra, nem pedig hasznos, értéknövelő tevékenységre használják. Ez az informatikai látókör beszűküléséhez vezet, így a számukra elérhető lehetőségek helyett egyre nagyobb veszélyekkel kell a jövőben szembenézniük. A projekt során adaptált és megvalósított Digitális Jövő Klubnak ezért is célja, hogy nem csak a hátrányos helyzetű fiatalokat érje el, hanem azokat a fiatalokat is, akiknek már az informatikai látókörük beszűkült, ezért fontos lenne nekik megtanítani, hogyan kövessék az informatika, technológia fejlődését.

 

Elindult a Digitális Jövő klub (DJK-1)

2018. február 24-én nagy érdeklődés közepette elindult a Digitális Jövő klub. Célcsoportunk, a 6-7-8. osztályos tanulók figyelmét, iskolai gyakorlati bemutatókkal és rendkívüli osztályfőnöki órákkal keltettük fel. Ennek sikerességét mutatja, hogy terveink szerint havonta egy alkalmat terveztünk 20-25 gyerekkel, azonban mindjárt az első alkalommal 50 fölötti létszámot értünk el. Ez némileg megnehezítette a dolgunkat, hiszen nehezebb egyszerre ennyi gyereket lefoglalni, azonban olyan érdekességekkel készültünk számukra, ami megragadta a figyelmüket.

Bevezető témának olyan területeket választottunk, ami az internetbiztonság, a robotika és a ma annyira divatos mesterséges intelligencia témaköreit érinti. A jó jelszavak tulajdonságát ismertettük a gyerekekkel, lehetőséget adva nekik, hogy saját jelszavuk erősségét is letesztelhessék egy jelszó erősség mérő alkalmazásban. Praktikus ötleteket kaptak nehezen feltörhető jelszavak megalkotásához és tárolásához, amit nagy élvezettel követtek figyelemmel. Ezután a mesterséges intelligencia mai legkorszerűbb alkalmazásai közül ismertettünk néhányat, mint például az Amazon pénztár nélküli boltját, majd a robotikával kapcsolatos néhány kérdést vetettünk fel és beszéltünk meg. Az interaktív előadás is ébren tartotta a gyerekek kíváncsiságát, de a kérdésekre jó válasz esetén jutalmazás is nagyon motiválta őket. A program sikerességét mutatja, hogy a klub alkalom végén a gyerekek még sokáig maradtak és kérdezgették az előadót és a szakmai vezetőt.

 

Az internet működésének megismerése a második Digitális Jövő klubon (DJK-2)

Mivel előző alkalmon a tervezettnél több, mint kétszer több gyerek jelent meg, a klub közösségi vezetőjével és a többi segítővel arra jutottunk, hogy a gyerekek érdekében hasznosabb lenne, ha két csoportot, vagyis két klubot hoznánk létre. Így 2018. március 24-én már 2 alkalmat tartottunk egymást követően. Az első klub sikerét támasztotta alá az is, hogy szinte kivétel nélkül az összes gyerek újra eljött. Igaz, ez a közösségi vezető és szervező munkájának is köszönhető, hiszen az első klubalkalmat követően messenger és viber csoport jött létre, melyen folyamatosan tartották a gyerekek a kapcsolatot.

A közösségépítő játékokat követően a kahoot nevű programmal viccesen tudtuk visszakérdezni, hogy mire emlékeznek az elmúlt alkalomból. Az interaktív előadás elején az internet működéséről, a böngészésről, felhőtárolókról és hálózati kapcsolatokról volt szó. A gyerekek, szintjüknek megfelelő ismereteket szerezhettek. Előadónk időnként, a társaságot tesztelendően is feltett egy-egy mélyebbre ható kérdést, amire meglepetésünkre érkeztek helyes válaszok. Természetesen a jutalmazás nem maradt el, ami újból növelte a gyerekek lelkesedését. Az internetbiztonságról is szó volt, több megközelítésben is tárgyalva azt, mint például az ingyen wifi veszélyeit részletezve, nem a támadásra, hanem annak formáira és a védekezésre tettük a hangsúlyt. Előadónk egy Man In The Middle támadás bemutatóval is készült, ami hatalmas izgatottságot váltott ki a gyerekekből. Élőben láthatták hogyan lehet egy böngészés adataihoz, de akár a biztonságosnak hitt oldalon megadott jelszavakhoz hozzáférni észrevehetetlenül.

Teljesen jó megoldásnak bizonyult két csoportra szedni a gyerekeket, mert 25-27 fős csoportokban lényegesen könnyebben haladt a munka és így minden gyerek személyesen is szerezhetett tapasztalatokat.

 

A harmadik adaptációs műhely (2018. március 26.)

A projekt előrehaladtával szükségesnek tartottuk, hogy találkozzunk újra azokkal a külföldi partnerekkel, akik az eredeti jó gyakorlatot kitalálták és megvalósították, segítve ezzel az adaptációs folyamatokat. Természetesen a kapcsolattartás minden külföldi partnerrel és a külföldi szakértőkkel szoros és napi szintű, de nagyrészt inkább telefonos, vagy internetes konferencia megbeszéléseken, e-mail-en, vagy telefonon keresztül. Azonban olyan kérdések merültek bennük fel, melyekre szerettünk volna tőlük választ kapni. Ennek érdekében 2018. március 26-án, egész napra megszervezésre került a harmadik adaptációs műhely, melyen a magyar szakértőkön kívül Romániából érkeztek szakértők, akik megosztották velünk tapasztalataikat, és nagyon kézzel fogható gyakorlati tanácsokat adtak bizonyos témakörökben, mint például az 5-8.-os diákok megnyerése internetről vásárolt elektronikai eszközök bemutatásával (pl. Drónbemutató, mini billentyűzet telefonhoz, de olyan “retro”-eszközök bemutatásais, mint pl. Filmes fényképezőgép, vagy szalagos (VHS kazettás) videólejátszó, stb.),  lehetőleg minden alkalommal valami újdonságot mutatva nekik. Egy másik hasznos ötlet volt az internetes vásárlás folyamatának megmutatása gyerekeknek, ennek veszélyeire is kitérve. Külföldi szakértőink az ingyen wifi veszélyeit bemutató hálózati támadásokat mutattak be a gyerekeknek, így rettentve el a felelőtlen internethasználattól. Mivel a világ nagyon gyors ütemben digitalizálódik, a gyerekek egyre kevesebbet vannak offline és egyre gyakrabban online. A külföldi tapasztalatok alapján nagy hangsúlyt kell fektetni a gyerekek, de a pedagógusok és szülők felvilágosítására az internetes zaklatás fajtáira, jeleire, a gyerekeket mentorálni, hogy az online világban is megválogassák kivel és mit osztanak meg és egymással szépen, barátságosan kommunikáljanak az interneten is.  

 

Képalkotás és a látásunk Digitális Jövő klubon (DJK-3)

Sikerült továbbra is fenntartani a gyerekek érdeklődését, és 2018. április 28-án, klubunk harmadik alkalmára is szinte minden gyerek eljött. Akik nem tudtak jönni, előre jelezték hiányzásukat a létrehozott Viber vagy Messenger csoportokban, ahol tartottuk a gyerekekkel a kapcsolatot, hét közben is érdekes híreket osztva meg egymással. Az alkalom elején a képalkotásról beszélt előadónk, látásunkat, az RGB és CMY színkeverést is részletezve. A színhőmérsékletek közötti különbségéről és azok képalkotásban betöltött fontosságáról volt utána szó, amik interaktív és érdekfeszítő példákon keresztül lettek bemutatva. Látásunk működése kapcsán az optikai illúziókról is volt szó, amik érdekes példákon keresztül lettek szemléltetve. A magyarázatokat előadónk nem tárta a gyerekek elé, hanem velük együtt, őket rávezetve adott meg, sok esetben további példákkal részletezve a látottakat. A 3 dimenziós képalkotás alapjait és lehetőségét is tárgyaltuk, ami újból sok kérdést és nagy érdeklődést váltott ki a gyerekekből. Mivel a VR szemüveg cardboard formájában olcsón beszerezhető a különböző internetes áruházakban, a gyerekekkel együtt előadónk átnézte a nagyobb áruházak kínálatát (ebay, aliexpress, tomtop, bangood, gearbest, wish) és egy rendelést adott fel több cardboard-ra, saját bankkártyáját használva. A klubalkalom befejezése után most is sok gyerek maradt a klubhelyiségben és további kérdésekkel vették körbe az előadót.

MEGApixelek, vagy inkább GIGApixelek?

Digitáli Jövő Klubon szakértőnk megkérdezte a gyerekektől, hogy mi a MegaPixel? Azt mondták, hogy egy hatalmas pixel! Megkérdezte és a GigaPixel mi? Az egy még naaagyobb pixel! Néhányan tudják hány megapixeles a telefonjuk kamerája, de a pixel fogalmának ismerete nélkül is lehet képeket tölteni az instára… Ezután már adta magát a téma a gyerekekkel: ha jobban megnézzük a laptopunk képernyőjét, láthatunk rajta pici pöttyöket. Ezek a PIXELek, a képernyő különálló színnel rendelkező pöttye. Hogy hány ilyenből áll egy képernyő, vagy egy kép, az már a képernyő, vagy kép felbontását mondja meg. Ha egy képernyőről van szó, akkor egy pixelnek is vannak alegységei. Ezeket már általában szabad szemmel nem látjuk, de egy nagyítóval már igen, ezek a piros (R), a zöld (G) és a kék (B) alpixelek (subpixel). Ebből a három színből bármilyen szín ki lehet “keverni”. A mega és giga kifejezéseket valóban a nagy és nagyon nagy jelzésére használjuk, de ebben az esetben nem a mekkorát, hanem a mennyit jelenti! A mega milliót jelent, a giga milliárdot. Ezzel össze is állt a kép, ugye? Hány megapixeles egy kép? Hány millió pixeles egy kép? Egy Huawei P20 pro telefon kamerája 40 millió pixeles képet képes alkotni. De hány megapixeles pl. a szemünk? Egy gondolatkísérlet szerint (https://index.hu/tudomany/til/2018/10/13/hany_megapixeles_a_szemunk/) 324, vagy  576 megapixeles. Ejha! Budapestről létezik 90 GigaPixeles panorámakép, Londonról 320 GigaPixeles! 320.000 MegaPixel! Vajon hogy hozták létre e fotókat? Keress rá a megoldásra az interneten!

 

Házaspáros kurzus indult (HP-1)

A projektben az egyik jó gyakorlat, mely adaptálásra és továbbgondolásra kerül a Házaspáros kurzus, amely 10 alkalomból áll, alkalmanként 4-5 óra időtartamban 10 házaspár részvételével. A kurzus alkalmak témái olyan problémák körül forognak, melyek minden családban előfordulnak. A projekt során 10 olyan házaspár, szakember vesz részt a kurzus alkalmakon, akik önkéntesként aktívak a területen. A részvételükkel akítvan segítenek nekünk a módszertanok kidolgozásában, nem csak a témakörök átbeszélésével, A kurzus elején megkapott munkafüzetek segítségével, vezetésével otthon is átbeszélhetik a hallottakat. Következő alkalommal pedig lehetőség van a munkafüzet és házi feladattal kapcsolatos kérdéseket átbeszélni, javaslatot tenni azok módosítására, kiegészítésére.

Az első alkalomra 2018. május 1-én került sor és témája a házasság, mint szövetség volt. Egy rövid ismerkedési játékkal oldottuk a hangulatot. A kurzus menetének ideális létszámnak, odaszánásnak, házaspárok bátorításának és a házi feladat megbeszélés szabályainak  megbeszélése után az első téma került kifejtésre. A szerződés és szövetség közötti különbségről, a különböző szövetségekről volt szó, történelmi és jelenleg aktuális társadalmi példákkal és statisztikákkal (KSH adatok) támasztva alá. A résztvevők érdeklődésüket fejezték ki ez alapozó téma és a munkafüzet témához tartozó melléklete iránt. Az előadást követően kérdésekre és azok megválaszolására került sor. Az aktuális fejezet jegyzetével együtt néhány kérdésből álló házi feladatot is kaptak a résztvevők, melyet a következő alkalomig kell elvégezniük, átgondolniuk és az indokoltnak gondolt változtatásokat, javaslatokat a csoport elé tárni megbeszélésre.

 

Folytatódott a képalkotás a Digitális Jövő klubon (DJK-4)

2018. május 19-én a fotózásról volt szó, bemutatva mind az analóg, mind a digitális fotózás alapjait néhány trükkel. A filmes korszakból származó fényképezőgép és filmtekercs körbeadása nagy izgalmat hozott már a klubalkalom elején. Sok gyerek nem hogy nem próbált ki, de még nem is látott ilyen eszközöket. A filmeken zajló fotokémiai folyamatokról is szó volt, amit elektronmikroszkópos felvételekkel demonstráltunk, lenyűgözve a gyerekeket. Ezt követően a digitális képalkotásról és a telefonos képalkotásról is szó volt, kihangsúlyozva és megmagyarázva néhány fotózással kapcsolatos szakkifejezést, mint a téma, aranymetszés, perspektíva, zoomolás, főfény + segédfény, derítés, árnyékok és fényvetők használata, képélesség, stb. Néhány beállítás részletesebben volt bemutatva, amit előadónk nagyon leleményes példákon keresztül, a megoldásba a gyerekeket is bevonva magyarázott el. Az alkalom vége felé két csoportba osztva két gyakorlatot végeztek el a gyerekek, ahol a különböző színű megvilágítás hatásait és a macro fotózást próbálhat ták ki speciális telefon kiegészítő lencsék használatával. A macro lencsék internetes rendelésének folyamatát is megbeszéltük a gyerekekkel, újból megbeszélve az internetes vásárlás előnyeit,  buktatóit és veszélyeit.

 

Ketten, egységben - Házaspáros kurzus 2. (HP-2)

2018. május 28-án jött össze újra a 10 házaspár. A második találkozástól kezdődően, az alkalmak két részből tevődnek össze. Először az előző alkalommal kapott házi feladataikat és a jegyzettel, illetve a feladatokkal kapcsolatos változatási javaslataikat beszéljük meg közösen, melynek során minden házaspár lehetőséget kap a megfogalmazott válaszaik elmondására, vagy felolvasására. Korábban megegyeztünk arról, hogy érzékeny téma, vagy nem publikus válaszok esetén a házi feladat megbeszélése során a pár mondhatja, hogy passz, ezt a csoport és a kurzus vezetői tiszteletben tartják, szükség esetén személyesen egyeztetnek az illető párral. Már ez alkalommal is jó hangulatú hozzászólások voltak, mely a csapat légkörét határozottan oldották. Néhány pár viccesen számolt be a házasságkötéskor kimondott fogadalomtételéről, és az egymásnak tett ígéretekről. Ezen események felidézése bevallásuk szerint kifejezetten jót tett neki. Ezt követően a kurzust vezető szakértők fejtették ki a következő fejezet témáját, az egységet. A házassági egység létrejöttéhez szükséges lépések Biblia szerinti példája lett bemutatva, az elhagyás, ragaszkodás és az eggyé válás folyamatán keresztül. Ehhez a fejezethez is kaptak a párok közösen megválaszolandó házi feladatokat.

 

A tanév utolsó Digitális Jövő Klubja (DJK-5)

A júniusi Digitális Jövő Klubunkon az alkalmat a digitális képek felbontásáról való beszélgetéssel kezdtük, ami igazán akkor lett érdekes a gyerekeknek, amikor világrekorder felbontású képeket nézegettünk, zoom-olva a nagyon apró részletekre. Az extrém példák megmutatása (320 Gigapixeles londoni panorámakép) nagy érdeklődést váltottak ki belőlük, hiszen igazából ekkor értették meg a felbontás fogalmának igazi lényegét.

A harmadik alkalommal együtt rendeltünk VR szemüvegeket, cardboard-okat, amikor felhívtuk a figyelmüket, mire kell odafigyelni az online vásárlások során. Az eszközök a gyerekek nagy örömére e klubalkalom előtt megérkeztek. Az alkalom során ezeket együtt összeraktunk a használati útmutató alapján, ezalatt kellőképpen felcsigáztuk az érdeklődésüket, így nagy élvezetet szereztünk nekik, amikor végre ki tudták próbálni a cardboard-okat saját telefonjaikat helyezve azokba. Néhány VR alkalmazást próbáltunk ki együtt, majd VR szemüveghez készített 3D videókat néztünk a Youtube-on. Az alkalom végén újból sok kérdéssel vették körbe a szakértőt a gyerekek.

 

Önkénteseink gyerektáborba látogattak tapasztalatszerzés céljából

A Digitális Jövő Klub szervezésével, lebonyolításával kapcsolatosan számos kihívással találtuk szembe magunkat. Ugyan a külföldi partnerek sokat tudnak segíteni a szakmai feladatokban és érdekfeszítő, de olcsón beszerezhető eszközök és kütyük javaslatával, azonban fontos minél több magyar jó gyakorlatot és példákat megvizsgálnunk. Mivel a klubbal nem csak a célunk, hogy a digitális környezetükhöz jól tudjanak alkalmazkodni a gyerekek, hanem ezt egy összetartó, jó közösségben is tegyék, a közösségfejlesztés eszközeit is felhasználjuk.

Első tanulmányi utunkon, 2018. június 29-én egy gyerektáborba látogattunk el, ahol szakértőktől tanulhattak önkénteseink olyan módszereket, közösségfejlesztési eszközöket, melyeket a klub szervezése, és leebonyolítása során jól tudnak majd használni, kamatoztatni. Csapatépítő, ismerkedős, digitális eszközöket is felhasználó játékok szervezését és lebonyolítását is láthattunk, amiknek nagy hasznát vehetjük klubunkban a csapatszellem létrehozásában és fenntartásában.

 

Negyedik adaptációs műhely

Utolsó adaptációs műhelyünk során a szakértők a csapatépítés lépéseiről, módszereiről, eszközeiről tartottak fejlesztést önkénteseink és más, a projektben jelenleg, vagy a jövőben érintett szakemberek számára.

Fejlesztés részeként műhelymunkákat követően helyzetgyakorlatokat adtak elő a résztvevők, melyekből mindenki sokat tanulhatott, hogyan kell az éppen épülő csapatban a tagokhoz viszonyulni, hogy kell őket megtartani, motiválni, esetleg fegyelmezni olyan módon, hogy az ne legyen megalázó, de hatásos. Saját példák megbeszélésével mélyítettük el a hallottakat, amikor egy helyzetben való reakcióinkat, megoldásainkat tártuk egymás elé, megbeszélve más megoldási lehetőségeket, mint például a hallottak alkalmazását. A különböző megközelítések és a közösen kitalált új megoldások nagyon tanulságosak voltak. Volt aki hiperaktív, figyelemzavaros, vagy káromkodó gyerekek kezelésére volt kíváncsi, de volt aki egy nemtörődöm gyerek beszólásaira kereste a megoldást, aki figyelemfelkeltő és következményeket figyelembe nem vevő szavaira kereste a megfelelő reakciót.   

 

Felelősségvállalás - Házaspáros kurzus 3. (HP-3)

2018. Júniusában találkoztunk újból a házaspárokkal. A második találkozás anyagát és házi feladatainak megbeszélésével kezdtük. Többen említették, annak ellenére, hogy nem most kezdtek a témával foglalkozni, bensőségek beszélgetés alakult ki közöttük a feladatok elvégzése során, így ezeket a feladatokat nagyon jó kapcsolatmélyítő kérdéseknek tartják. A soron következő fejezetek ismeretében az első két alkalom anyagát alapozónak ítélték meg. A harmadik, aktuális témával egyre mélyebbre evezünk kapcsolataink minőségének javítása érdekében. Ahogy gyermekeink iránt érzünk felelősséget, és utánuk futunk, ha kimennek az útra, úgy egymás iránt is éreznünk kell egy féltő szeretetet. Megbeszéltük, hogy ez más, mint a beteges féltékenység. Szó volt a vetés és az aratás törvényéről, élve a kertészeti hasonlattal és Bibliai idézettel, “amit vet az ember azt fogja aratni is”. Megvizsgáltuk a lehetséges jó és rossz magokat és azt, hogy a tapasztalataink is segítenek tudatosítani, hogy mivel érdemes kapcsolatunkban próbálkozni és mi az, ami nem visz közelebb egymáshoz, hanem csak távolít. 

 

Nyári szünet alatt is találkoztak a gyerekek a Digitális Jövő Klubon (DJK-6)

Nyár közepén (2018. július 21.) az adataink tárolásáról és annak „megfelelő helyeiről” beszélgettünk a gyerekekkel. Célunk az volt, hogy felhívjuk a figyelmüket adataik, dokumentumaik, információik biztonságos tárolására, védelmére. Ez még nem a legaktuálisabb terület nekik, ezért ezeknek csak az alapjait vettük át velük felhívva figyelmüket az adathordozók és megosztások biztonságos használatára. Ezt követően egy számítógép alkatrészeit nézegettük meg, beszélgettünk róluk. A forgóalkatrészes merevlemezek működését néztük meg közelebbről, egy kibontott HDD-t vizsgáltunk meg működés közben, majd lassított felvételeket néztünk a működéséről.

A robotika és a robotok felépítése is már szóba került, valamint az okos otthonról és az okos városokról is szó volt. A gyerekek ezekről keveset hallottak eddig, ezért fontos volt, hogy megértessük velük a jelenlegi trendeket és körvonalazódó terveket. Ezekkel kapcsolatban több youtube-os videót néztünk, ahol megismerkedtünk a legújabb személyi asszisztensek használatának előnyeitől a legmodernebb beléptetőrendszerek működéséig.  

 

Közös időtöltés- Házaspáros kurzus 4. (HP-4)

A csoport következő találkozására augusztus elején kerüt sor. A házi feladatok megbeszélésével kezdtük. Többen jelezték, hogy elég sok idő volt elvégezni az összes feladatot, de a végén annál hasznosabbnak ítélték meg. A múltbeli tapasztalatok megfogalmazása és a jövőbeli cselekedetek, viselkedés közös tervezése hasznos beszélgetéseket indított közöttük. Néhány férj megfogalmazta, hogy elég nehéz volt ráhangolódni a feladatokra, mert időre és csendre volt szükség gondolataik összeszedésére, de mivel olyan dolgokat és múltbeli viselkedéseket, szokásokat fogalmazhattak meg, amin már változtatni szerettek volna, végül szükségesnek találták a feladatokat. Úgy, ahogy a kertet is gondozni kell és erőfeszítés rendben tartani, úgy a kapcsolatukra is több időt fognak szánni. Az ilyen felismerések a kurzus nagy sikerei! A házi feladat megbeszélése már meg is alapozta a az új témát, így ezek után kezdtünk az új fejezet megbeszélésének, ami a közösen töltött időről szól. Egyéni szokásaink, segítőkészségünk és ízlésünk meghatározzák tevékenységeinket, de mivel különbözőek vagyunk, együtt töltött időnk nem saját hobbijainkról kell szóljon. Beszéltünk szempontokról, amik figyelembe vételével megelégedést és nem ellenzést tudunk kiváltani társunkból saját, egyéni tevékenységeinkre szánt időnkkel, de hangsúlyt kell fektetnünk arra is, és szándékos, konkrét döntést igényel, hogy egymással minőségi időt töltsünk. A jegyzetben javaslatokat is kapunk a rendszeres időtöltéssel kapcsolatban úgy a tervezésével, mint a védelmével kapcsolatban. 

       

Tanulmányi utakon szereztek tapasztalatokat önkénteseink, szakembereink

A nyár során önkénteseink, szakembereink Debrecenbe (2018. július 27.), Siófokra (2018. augusztus 8.) és ősszel pedig Kecskemétre (2018. október 19.) látogattak el. Mindhárom alkalommal olyan szervezeteket látogattunk meg, akik szakmai tapasztalataik nagyban hozzá tudnak járulni a három projektelemünk magasabb szakmai színvonalon történő megvalósításához és jól ki tudják egészíteni a külhoni jó gyakorlatokat. A meglátogatott debreceni szervezetre nagy létszámú rendezvényei miatt voltunk kíváncsiak. Rendkívül jók a városi szervezetekkel és civil szervezetekkel a  kapcsolatuk és nagy erősségük, hogy a közösségi média adta lehetőségeket aktívan kihasználják, így érik el és tartják fenn a fiatalok érdeklődését programjain iránt. A siófoki utunk során is hasonló megoldásokkal találkoztunk, ma már nem elég plakátolni és a helyi sajtóban hirdetni a rendezvényeket, aktívnak kell lenni a közösségi médiában, mert a gyerekek is nagyon aktívak az online világban. A gyerekek szervezésbe való bevonásával és segítségükkel mindig követni lehet az online világ adta aktuális trendjeit, így az aktuális csatornákon lehet elérni a fiatalokat.

Kecskeméten és a környékén levő kis települések aktív közösségi tereire voltunk kiváncsiak. Több településre mentünk ki és a csoportok vezetőivel beszélgettünk, sokat tanulva önzetlenségükről és profizmusukból.

 

 Ifjúsági szakmai műhely (2018. augusztus 9.)

A projekt jelen szakaszában elérkeztünk a Digitális Jövő Klub életében egy fordulóponthoz. A klubalkalmakat törekedtünk arra, hogy a nyári időszakban is tartsuk. Ezzel egyik célunk az volt, hogy ne veszítsük el azokat a gyerekeket, akik már rendszeresen járnak. Attól tartottunk, ha nyáron nem működtetjük a klubot, akkor eltávolodnak a gyerekek és nehéz lenne újra egy szorosabb kapcsolatot kialakítani velük. Ugyan alacsonyabb létszámban, de a rendszeresen évközben járó gyerekek közel fele nyáron is járt a klub alkalmakra, sőt még egy Digitális Jövő tábor is megvalósul.

Fontosnak tartottuk ezt azért is, hiszen a 8. osztályos gyerekek ezt követően kikerülnek a látókörünkből, azonban szeptembertől el kell érni az újabb csoportot, vagyis az új 6. osztályosokat. Úgy láttuk, hogy ezt könnyebb, ha már van egy stabil mag szeptemberben is, az új 7.,8. osztályosok, akik rendszeresen járnak.

A műhely során megállapítottuk, hogy a fordulóponttal a módszertanban is foglalkozni kell majd, mert most van az a pont, hogy úgy kell megújulnunk:

- egyrészt az új 6. osztályosok is megkapják az alapokat, alapismereteket

- de mindezt úgy tegyük, hogy a régebb óta járóknak ne legyen unalmas

A műhely során erre érkeztek javaslatok:

- be kell vonni esetlegesen a régebb óta járó gyerekeket a tervezésbe is és a lebonyolításba is

- eszközök beszerzésével is lehet újítani

- egyéb programok szervezésére is szükség van (kirándulások, tanulmányi útak)

- nagyobb hangsúlyt kell helyezni a csapatépítő játékokra a klubalkalmak elején

A műhely során bemutatásra került néhány, a klubalkalmakról készült kisfilm, fényképek.

 

Digitális Jövő Klub (2018. augusztus 18.) (DJK-7)

Az előadást a szokásostól eltérően programozással kezdtük. A programozás néhány alapfogalmának bevezetése után az előadó 10-12 perc alatt leprogramozta a klasszikus Pong játék böngészőben futó változatát. A Java Script és a P5.js keretrendszer különösen alkalmasnak bizonyult a bemutatóra, hiszen gyorsan lehetett benne látványos dolgokat összerakni, amit a gyerekek nagyon élveztek. Így kicsit beleláthattak, hogy az általuk használt legegyszerűbb játékok mögött is milyen sok, egy egyszerűnek tűnő játék létrehozása során is alkalmanként bonyolult és izgalmas folyamat van.

Ezt követően egy interaktív bemutató volt a fotó utómunkálatokról, amihez az Adobe Photoshop Lightroom CC nevű mobil alkalmazását használtuk. Az előadó a telefonját kivetítette projektor segítségével a vetítővászonra, így tudták követni a gyerekek, hogy miket tudnak ők is elvégezni telefonjukon. Több trükköt, effektet és szűrőt próbáltunk ki együtt. A gyerekek nagyon kreatívan ötleteltek, amikből válogatva az előadó néhányat megvalósított.

 

Digitális Jövő Klub (2018. szeptember 15.) (DJK-8)

Ez alkalommal a gyerekek megismerkedhettek a videózás történetével, a kezdetekben használt technikákkal, eszközökkel, amely rendkívül érdekes volt számukra, bár sok eszközön inkább csak mosolyogtak a nagy filmtekercsek használata láttán. Az előadó kérdésekkel vezette rá a gyerekeket a videózás korai megvalósításaira, helyenként kvízkérdéseket téve fel, nyereménnyel (vajkaramella) jutalmazva a legjobb válaszokat. Sokat beszélgettünk a fények helyes beállításáról és egyéb szükséges beállításokról. Fontos téma volt, amit még érintettünk: vetítési technikák. Az erőltetett perspektíva filmes alkalmazásának a megtekintése után kis rögtönzött stúdióban szemléltettük is annak hatását. Példaként megnéztük a Gyűrűk ura néhány jelenetének forgatási felvételét, ahol az alkalmazott technikák és megoldások láthatóak voltak, mint pl. hogyan lesz a valóságban két egyforma méretű ember a vásznon törpe és óriás. 

Mivel az új tanév kezdetén a tavalyi nyolcadik évfolyam már nem jár a klubba, de az új hatodikos évfolyam még nem ismer minket, a létszám kicsit alacsonyabb volt az eddig megszokottól.

 

Kommunikáció - Házaspáros kurzus 5. (HP-5)

Szeptemberben is találkozott a csoport. Az előző alkalom, Közös időtöltés házi feladatával és a jegyzethez fűzött vélemények megbeszélésével kezdtünk. Egy pár megjegyezte, hogy az időtöltésre kapott javaslatokat nagyon ideálisnak tartják, amit mai rohanó világunkban nem mindig tartanak megvalósíthatónak. Ez kapcsán is jó beszélgetés és vita alakult ki a jelenlevők között. Abban egyeztünk meg, hogy hasznos és a párra jó hatást gyakorol az időnkénti gyereke és mindenféle tevékenység nélküli együtt töltött hétvége, hét, nyaralás. Ahogy otthonainkban is, így a kapcsolatunkban is szükség van időnként nagy takarításra. Ez a beszélgetés újból jó alapnak bizonyult az aktuális téma indításának. Mivel a problémák megoldásának alaptevékenysége a kommunikáció, így annak formáinak átnézésével kezdtük, majd a kimondott szavak erejéről és hatásairól volt szó. Az igényeink helyes megfogalmazásával folytattuk az alkalmat, ahol alapelvek és sok hasznos tanács hangzott el, pl. Legyünk nagyon konkrétak igényeink megfogalmazásánál. Minél konkrétabban el tudjuk mondani, hogy mitől éreznénk szeretve magunkat, annál jobban meg tudja nekünk adni párunk, amire vágyunk.

 

Ifjúság szakmai műhely (2018. október 13.)

Ifjúsági szakmai műhelyünkön gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozó szakembereinkkel az elkészült Információbiztonsági kurzusunk témaköreit és tematikáját beszéltük át. Célunk, hogy a sorozaton olyan témákat érintsünk, amik a jelen kor fiataljainak a hétköznapjaiban benne vannak, de a pedagógusok, ifjúsági szakemberek és szülők nem ismerik, nem tudják használni ezeket, ezért szakadék képződik közöttük. A műhelyen arra voltunk kíváncsiak, hogy a kutatásunk és eddigi tapasztalataink alapján jól láttuk-e meg a témaköröket. Az alkalom végére a 10 alkalmas kurzus témakörei kirajzolódtak. Mint felfigyeltünk rá, a fiatalok nincsenek tisztában az online élet veszélyeivel, sok esetben nagyon nehezen dolgozva fel az online zaklatást. A pedagógusok ugyan az offline életben jól kezelik a gyerekek közötti súrlódásokat, vitákat, konfliktusokat, viszont gyakran előfordul, hogy nem ismerik a fiatalok között népszerű alkalmazásokat, emiatt érezve azt, hogy nem tudnak segíteni.  

 

Digitális Jövő Klub (2018. október 27.) (DJK-9)

Egy csapatépítő játék után a gyerekek nagy meglepetésére a klubot egy robotporszívó bemutatásával kezdtük. A porszívó működését a gyártó által készített telefonos app segítségével online is tudtuk követni. A porszívó felépítéséről, működéséről és a bele programozott algoritmusról is beszélgettünk, ami sok gyereket inspirált és sokuk fantáziáját indította be. A kialakult nagyon jó hangulatban speciális videókészítési technikák megismertetésével folytattuk az alkalmat. A gyerekeket több csapatra osztva készítettünk stop-motion videókat és megismerkedtünk a reverse movie és a slow-motion videók készítésével is. A videókészítés közben hangsúly került a videó “fps” paraméterére és a digitális videó bitrátájáról is szó volt. Elvárásunktól eltérően néhány gyerek ezekkel a fogalmakkal és más szakkifejezésekkel is tisztában voltak. A stop-motion videók készítésével kapcsolatban a korai rajzfilmek gyártása is szóba került, aminek megvalósítási részleteinek megértésére előadónk előkészített jegyzete és videói szolgáltak.    

 

Infobiztonsági kurzus (2018. Október 27.) (IBK-0)

2018. október 27-én nagy érdeklődés közepette elindult az Infobiztonsági kurzus. Célcsoportunk a szülők és pedagógusok, akik szeretnék a gyerekek által természetesnek vett online világ működését és veszélyeit megismerni. Mivel a gyerekek nagyon merészen használják, sokszor épp a veszélyekkel nincsenek tisztában és probléma esetén nem tudják mit tehetnek, a szüleikhez és pedagógusokhoz pedig nem fordulnak, vagy mert nem mernek, vagy mert hiábavalónak tartják, mert úgyse értik, hogy miről beszélnek. Sok szülő és pedagógus úgy gondolja, hogy egyáltalán nem, vagy nehezen tartja az iramot a fiatalokkal, ezért  a fiatalok lelkes beszámolóit az online világ használatáról egyáltalán nem, vagy nehezen értik. A felnőttek ugyan jobban érzik a veszélyeket és óvatosabbak a “neten”, mint a fiatalok és épp ezzel, ebben tudnának hatást gyakorolni a következő generációkra, mentorálni őket. 

Bevezető témának olyan területeket választottunk, ami az internetbiztonság, a jó jelszavak tulajdonságát ismertettük a jelenlevőkkel, lehetőséget adva nekik, hogy saját jelszavuk erősségét is letesztelhessék egy jelszó erősség mérő online alkalmazásban. 

Ezen az alkalmon a tervezett témák is vázlatosan bemutatásra kerültek. A szünet előtt néhány eszköz, kütyü bemutatásával színeztük programunkat, amit terveink szerint minden alkalommal tartani fogunk, majd szünet után a digitális világ aktuális híreivel folytattuk.

Egy interaktív előadással is készültünk, ahol a meghívott fehérkalapos hacker bemutatta élesben a MIDM (Man In The Middle) támadást. Ez sokkolóan hatott a jelenlevőkre, így az ez ellen való védekezés lehetőségeiről is beszélgettünk.

Az alkalom végén jó hangulatú beszélgetések alakultak ki.

 

Amazon GO

Az első (nulladik) Információbiztonsági Kurzuson érdekességként, hogy merre halad a világ, bemutatásra került az USA-ban Seattleben megnyílt első pénztár nélküli bolt. A vásárló levesz a polcról termékeket, beteszi a kabátja zsebébe, a táskájába, a kosarába, majd ha végzett a vásárlással, csak kisétál a boltból. Nincs pénztár? Ebben a boltban nincs! Év végéig több ilyen üzletet is terveznek nyitni. Mi a titkuk? Regisztálni kell egy alkalmazásban, majd belépéskor a kapunak felmutatni az appban levő QR kódunkat. Ezzel a rendszer azonosít és a boltban levő több száz kamera segítségével követ a bolton leül. Amint megfog valaki egy terméket, az bekerül a virtuális bevásárló listájába. Ha meggondolja magát és visszateszi bármelyik polcra, lekerül a listájáról a termék. Ha két vásárló átad egymásnak egy terméket, egyikük listájából átkerül másikukéba a termék, így kilépéskor mindig az fizeti ki, akinél van. Ha nincs pénztár, hogy lehet fizetni? Nem kell bankkártyát elővenni, amikor kisétálunk az ajtón már le is vonja a rendszer a regisztációkor megadott számlánkról a vásárlás összegét. Kényelmes rendszer? Tetszik, talán nem tetszik? 

 

Digitális Jövő Klub (2018. november 17.) (DJK-10)

Egy videózással kapcsoaltos Kahootos kvíz után egyből belekezdtünk a CGI ismertetésébe. Nagyon sokaknak ismert volt a green screen fogalma, ám más CGI-os technológiákat jellemzően nem ismertek, így arra is fordítottunk időt, hogy párat átbeszéljünk. Ezt követően filmből és forgatásról néztünk meg képeket, s ezek alapján beszéltünk meg részleteket a green screenről. Az előadás zárásaként megnéztünk egy jelenetet a Mátrix forgatásáról. Ez kifejezetten izgalmas volt, mivel nem csak green screent lehetett látni benne, hanem más filmes trükköket is.

Hogy ne csak elméleti oktatás legyen, újból forgattunk a gyerekekkel videót. Egy olyan jelenetet vettünk fel, melyben egyik karakterünk aki előtt az asztalon van egy pohár, videochat-el egy másik karakterrel, amikor előbbi oldalra néz, a chat-en levő személy “kinyúl” a monitorból és elveszi a poharat. Mivel a jelenetben csak ketten vettek részt, a többiek a díszlet elrendezésében segítettek.

 

Infobiztonsági kurzus (2018. november 17.) (IBK-1)

Az előző alkalom résztvevői és az alkalom híre miatt ezen az alkalmon több résztvevő volt, mint a bemutató alkalmon. Egy, a napi témához illő tájékozódási játékkal kezdtük az alkalmat, aminek az volt a célja, hogy rájöjjünk, nem is olyan egyszerű becsukott szemmel tájékozódni és akadályokat kikerülni, ha nagyon sok helyről érkezik egyszerre utasítás és információ. Nehéz kiszűrni a megbízható hangot a tömegből. Ugyanez történik az interneten is az információk nagy áramában. A bevezető után a FaceBook profilunk adatairól, majd a felhő-tárolókról beszélt az előadó. A idő alapon bérelhető felhő-szolgáltatásoktól kaptunk tájékoztatást, majd virtuális sétára mentünk egy nagy adatközpontba. Szünet előtt újdonságokról és hírekről hallottunk, majd szünet után következett a kütyübazár. Ezután szó volt az Amazon, Spotify, Netflix, Youtube, Google Maps működéséről. Az ingyenesség áráról is hallottunk, reklámokról és személyre szabott keresési találatokról és a közösségi médiába és felhőszolgáltatások működését segítő mesterséges intelligencia alkalmazásairól. 

   

Miért van szükségünk 5G-re?

Ez jó kérdésnek bizonyult a kurzuson, mert igen hiányosak ezzel kapcsolatban is az információk.  A telefonunkon már 4G-is szuperül hasít az internet … de akkor kell 5G? A telfonunkon való netezéshez ugyan bőven elég a 4G, de a jövőben a tömegesen terjedő okos eszközök hálózatba kötése, valós idejű elemzése és ezek alapján intelligens vezérlőrendszereknek szükségük van 4G-nél biztosított több eszköz fogadására, ugyanakkor az 5G-nél a jelek késleltetése is kisebb. 2018 november 28.-án megjelent egy cikk, miszerint az okosautókhoz okos utak is kellenek (https://sg.hu/cikkek/auto/133892/az-okosautokhoz-okos-utak-is-kellenek). A cikk több példát hoz fel, miszerint már az aszfaltba szerelt tömérdek szenzor ontotta adatok alapján forgalmat irányítanak, lámpákat vezérelnek. Ez egyelőre az adatok kiértékelése során meghozott döntések alapján történik, de a jövőben ezeket a vezérlési műveleteket intelligens rendszerek végezhetik önállóan. Ezek szerint az út fogja a közlekedési lámpát vezérelni? Igen, az úton áthaladó autók mennyisége és sebessége üzenetet küld majd a lámpának, ami alapján a lámpa eldönti, hogy most akár 20 másodperccel is hosszabban tartja a zöldet a forgalom gördülékenyebb vezénylése érdekében. Autópályán sávokat nyithatnak meg, vagy zárhatnak le az intelligens rendszerek tapasztalatai alapján. Ugyan messze vagyunk még a dugó nélküli közlekedéstől, ami a hangyáknak sikerül (https://www.jw.org/hu/bibliai-tanitasok/tudomany-biblia/tervezes-eredmenye/miert-nincs-hangyaknal-forgalmi-dugo/), de haladunk …

 

Hibázik az arcfelismerő rendszer?

Szintén szóba kerültek az új, MI-re épülő arcfelismerő rendszerek. Segítségükkel csalókat, útlevél tolvajokat lehet elkapni (https://sg.hu/cikkek/it-tech/132791/arcfelismero-rendszer-buktatott-le-egy-csalot-a-washingtonban) embereket lehet követni, ajtót lehet nyitni, telefont lehet feloldani. Ha egy arcfelismerő rendszert jól tanítottak be, az embernél hatékonyabban dolgozhat és ami fontosabb, fáradhatatlan! Mégis előfordul, hogy hibázik? Nem, az arcfelismerő nem hibázott Kínában sem, amikor megbüntették egyik legnagyobb Kínai cég vezetőjét. DE miért mondják, hogy hiba történt? A cikk szerint (https://sg.hu/cikkek/it-tech/134076/hatalmasat-hibazott-a-kinai-arcfelismero-rendszer) áthajtott a piroson. Akkor most ő hajtott át vagy nem ő? Az arcképe hajtott át a piroson! :D Az arca? Igen, egy plakáton szerepelt a cég vezetője, így ment át egy busz oldalára ragasztva a piroson. Akkor most ki hibázott? Az arcfelismerő? 

 

Digitális Jövő Klub (2018. December 08.) (DJK-11)

Az alkalmat egy ügyességi csapatépítő játékkal kezdtük, amit egy rövid ismétlés követett, majd a 2D és 3D animációkról volt szó. Az aminációkban használt modellek felépítésétől kezdve a különböző sebességgel mozgó elemekig ismertetésre kerültek az animált filmek részletei. A gyerekek érdeklődésének megfelelően a játékokról is szó esett és az animációk gyártása és a játékok során szükséges számítógépes erőforrás igényre is kitért az előadó. Több, jól megalkotott youtube-os kisfilmet megnéztük, elemezve a korábban megszerzett ismeretek tükrében. Néhány elrontott videót is megnéztünk, ahol az animált figurák működése természetellenes volt, helyenként zavaró. A videókártyák szükségességéről és az újdonságszámba menő számítógépes hardware-ekről is szó esett, ugyanakkor néhány online modellalkotó alkalmazás is bemutatásra került. A 3D modellek gyártásának fontosságát és megismerését az egyre elérhetőbb árú 3D nyomtatók kapcsán is hangsúlyoztuk, aminek bővebb ismertetése tervben van.  

 

Infobiztonsági kurzus (2018. December 08.) (IBK-2)

Ez alkalmat is egy csapatépítő, csoportmunkát igénylő játékkal kezdtük, majd adataink biztonságáról volt szó. A számítógép, laptop és telefon biztonségéval kapcsolatban szó volt a bekapcsolás és belépés biztonsági lépéseiről, vírusölők működéséről és fontosságáról, majd a fűzfalak szükségességéről és azok működéséről röviden. Mivel otthonainkban az internetet a WiFi routereink szórják, egy Asus és egy Cisco router beállítási felületén megnéztük a legfontosabb beállításokat és titkosítási lehetőségeket. Az egy és több lépcsős azonosítások is bemutatásra kerültek példákkal, majd a gyakrabban használt titkosítások fajtáiról hallottunk ismertetőt. A torrent és a Tor hálózatok működési elvei után a használatosabb felhőszolgáltatások lettek bemutatva, mint Dropbox, Drive, Mega, Tresorit. Mivel ez alkalommal is sok információról esett szó, az alkalom után jó hangulatú beszélgetés alakult ki a hallottakról, akik használják a bemutatott szolgáltatásokat, elmondták a többieknek tapasztalataikat.  

 

Digitális Jövő Klub (2019. Január 19.) (DJK-12)

Ezt az alkalmat is egy csapatépítő játékkal kezdtük, majd egy Kahoot-os kvízzel folytattuk, amiben a gyerekek eddigi kép- és videó-készítési ismereteit mértük össze.

A videózás és képkészítés során használatos régi és új módszereket mutatta be az előadó, ahol szó volt az állókamerás és a rezgésmentes mozgó kamerás megoldásokról. Az előadó a különböző készüléken belüli és kívüli megoldások ismertetésénél egy gimbalt bemutatott, amit a gyerekek is kipróbálhattak. A gimbal aktív és passzív technikai megoldásairól is szó esett. Több próbavideó készült, amiben a gyerekek szívesen részt vettek. A rögzítő berendezések remegés csökkentésén kívül a megvilágítás fontossága is ki lett emelve, ugyanakkor a fényérzékelők minimum fényszükségéről és a képek zajosságáról is szó volt. Néhány trükköt is mutatott az előadó, mint például a megfelelő telefon alátámasztás, jó perspektíva választás, a megvilágítás fontossága, záridő megválasztása, amik segítségével telefonnal is készíthetők jó képek, akár rosszabb fényviszonyok mellett. A bemutatott alkalmazásokat feltelepítve a gyerekek is sokat kísérleteztek.    

 

Infobiztonsági kurzus (2019. Január 19.) (IBK-3)

A harmadik alkalmat is egy csapatépítő játékkal kezdtük, egy kis mozgással a széken ülve figyelés előtt. A mai kurzust a biztonságos jelszavak ismérveivel kezdtük, hogyan lehet könnyen megjegyezhető, de nehezen feltörhető jelszavakat kitalálni. Jelszavaink biztonságos mentéséről is hallhattunk, de nem csak a jelszavaink biztonságos mentéséről saját adathordozón, hanem az online oldalak mentési típusairól és azok biztonságáról. Ezek után a biztonságos böngészéssel folytattuk és a böngészés menetével, így megértve a folyamatot a felhasználó eszközétől az adatszerverig, ahol az adatok tárolva vannak és lekérhetők. Hallhattunk arról, hogy nem saját számítógépen hogyan lehet biztonságosan böngészni és emailezni, a böngészők privát böngészőjét használva, így kevesebb nyomot hagyva magunk után. A nem biztonságos hálózatok, mint pl. Nyílt WiFi biztonságos használatáról is kaptunk információt és tanácsot. Ez kapcsán volt bemutatva a Proxy és VPN működése. Ezek után a nem centralizált hálózatokról hallottunk újból, vagyis a torrent működéséről volt szó.   

 

Átlátszó kamionfülke? Biztos egy scifiben!

Olyan világban élünk, hogy egy kamionsofőr vezetés közben átláthat a saját kamionja fülkéjén, a kormányon, a műszerfalon … Ez hogy lehetséges? A Fraunhofer Társaság Optronikai, Rendszertechnikai és Képkiértékelési Intézete munkatársai ehhez csak egy sztereokamerát és egy virtuális szemüveget használtak. Pontosabban fogalmazva a rendszer kiterjesztett valóságmegjelenítést biztosít. A kamerafelvételek alapján egy számítógép elkészíti a szemüveg számára a kiegészítő információt, ami rátevődve a szemüvegen keresztül látott képre, azt kiegészíti. Így lehetséges az, hogy közvetlenül a fülke előtt levő, a fülke takarásában levő tárgyakat is láthatja a sofőr. Lehet az parkolás, vagy a kereszteződésben a kamion elé kiugró autó, vagy hirtelen megjelenő biciklis, a sofőr ezen a szemüvegen keresztül másképp fogja látni a világot!

Forrás: https://sg.hu/cikkek/auto/135281/virtualis-valosag-teszi-atlatszova-a-vezetofulket

 

Digitális Jövő Klub (2019. Február 23.) (DJK-13)

Egy csapatépítő ismerkedős játék után ezúttal is egy Kahoot-os kvízzel kezdtük a klubot. A videók és játékok fps-éről és a streamek és online játékok laggolásának okairól beszélgettünk  a gyerekekkel. Mivel a klubba járó szinte mindegyik gyereknek van okostelefonja, a telefonok szoftveres és hardveres korlátai is szóba kerültek. Az átviteli sebességek és az internetes szolgáltatói előfizetések technikai paramétereit előadónk részletezte, mivel kevés gyerek volt tisztában ezen fogalmakkal és értékeivel, a játékok során fellépő problémák szakkifejezéseivel ellentétben. Internetes böngészőben kerestünk rá a helyi internet szolgáltatókra és szolgáltatásaikra. Ezek után az online játékok működése is ismertetésre került. Néhány gyerek az ismertetés során feltett kérdésekre meglepő módon szakzsargonokat használva válaszolt, ami mutatja a szakterület iránti érdeklődésüket. Az alkalom végén néhány gyerek körbe vette az előadót és az aktuálisan népszerű játékokról és azok youtube-os videóiról beszélgettek.  

 

Infobiztonsági kurzus (2019. Február 23.) (IBK-4)

A kurzus mai témája: Biztonságban az interneten. Egy kis ismétléssel kezdtük, a korábbi alkalmakon tanultakat elevenítettük fel. Mivel a résztvevők ismerik egymást, nagyon oldott és jó hangulatú beszélgetések alakultak ki, örültünk a humoros, de témába illő hozzászólásoknak. Ezek után az adathalászatról volt szó. Előadónk egy áloldalt készített egy banki bejelentkező oldal lemásolásával. Ezzel szemléltette, hogy mennyire nehéz megkülönböztetni az áloldalakat az eredetitől, de egyúttal a legfontosabb információkra felhívta a figyelmet, többek között a https használata, a biztonsági tanusítványok eredetiségének vizsgálatára. Néhány példáról hallottunk, amikor a hiszékenységre alapozva személyes információkat szereztek meg csalók, melyek birtokában bankszámla adatokhoz juthattak hozzá, vagy különböző közösségia média oldalakra tudtak belépni. A biztonságok internetes vásárlás lehetőségeiről is volt szó, bemutatva a PayPal, internetes Bankkártya és Revolut koncepcióit. A “Hol adjuk meg a kártya adatainkat?” kérdést körbejárva beszélgettünk a biztonságos internetes vásárlásról. Végső következtetésként levontuk, hogy az interneten nem árt egy kis szkepticizmus.

 

Mit újdonság lehet egy mai telefonban? Mit tudhat még?

A Huawei P20 Pro nagy port kavart megjelenése előtt is. Micsoda 40 megapixeles képeket készít?! De még szürkületben is! Most, 2019 márciusában mi jöhet még? Felröppent egy hír, ami már hivatalosnak látszik, hogy a Huawei P30 Pro-nak periszkópos zoom kamerája is lesz! 5x optikai zoom! 10x hybrid zoom és max 50x nagyítás (https://napidroid.hu/ilyen-fotot-keszit-huawei-p30-pro-periszkopos-zoom-kameraja/). Minek nekünk nehéz kamera, amit úgy féltünk, hogy táskát is viszünk magunkkal? Ott a zsebünkben egy telefon, ami mindenre is jó! Fotózni meg pláne, mert már optikai zoom is van benne! A telefon okos, ügyes, sőt, már intelligens is! Beszél, megérti a beszédet, szinte csak jó képeket lehet készíteni vele, mert megvárja míg mosolygunk és akkor fotóz le. A telefon lefordítja ha külföldiül beszélnek velünk, de előtte kitalálja, hogy milyen külföldiül beszélnek. Mit nem tud?  Na, azért van amit nem tud, de már egyre többet!

    

Digitális Jövő Klub (2019. Március 23.) (DJK-14)

Egy csapatépítő ismerkedős játék után ezúttal is egy Kahoot-os kvízzel kezdtük a klubot. Előadónk a Mesterséges Intelligencia (rövidítve MI, angolul AI) használati területeinek bemutatásával kezdte, majd rátért az MI felépítésére és annak fázisaira. Mivel elég bonyolult matematikai háttere van a téménak, a részletekbe nem merülve el egy MI játék bemutatásával folytatta bemutatóját. Az általa írt alkalmazásban autók gyűjtik be a leszórt pöttyöket. A betanítási folyamat elején az autók még nagyon “buták”, de a betanítási folyamat során a “sikeresebb” autók viselkedéséből kiindulva egyre “okosabb” autók jönnek létre. Mint bemutatta, ebben a játékban 5-7 generáció után az autók már ügyesen gyűjtik be a pöttyöket, 10 generáció után már ellenük játszva, szinte verhetetlenek. Egyik betanulási folyamat során rácsodálkoztunk, hogy a “nyerő” stratégia egy hátra közlekedő autóé lett, ami meglepő, de hatékony megoldás. A technológia vázlatos felépítését (neurális hálót) is bemutatta az előadó nagyon egyszerűen ábrázolva, ezzel is közelebb hozva a gyerekekhez az MI felépítését és rejtelmeit.

 

Infobiztonsági kurzus (2019. Március 23.) (IBK-5)

Ez alkalommal a téma: biztonságban az interneten. Az előző alkalom folytatásaként ismétléssel kezdtünk, ami kapcsán újból beszéltünk adathalászatról, internetes vásárlásról és a trójai vírus természetéről. A folytatásban arról beszélgettünk, hogy ki szokta/nem szokta frissíteni a szoftvereit, operációs rendszert a gépén. Beszélgettünk a frissítések elmulasztása miatt fellépő veszélyekről, s egy életből vett példán keresztül előadónk bemutatta, hogyan lehet átvenni az uralmat egy másik felhasználó gépén, ha van olyan sebezhető szoftver a gépen, amiben még egy adott hiba nincs kijavítva, vagy nem lett telepítve az új változat, amiben már javítva van. (MS17-010-es sebezhetőség volt kihasználva a demó alatt.) A téma kapcsán bemutatott egy szoftvert, ami figyeli a szoftvereket a gépen, s ha van újabb verzió, akkor telepíti is az új verziót. 

Egy nagyobb témaként előkerült még a WiFi. Végignéztük a történelmét, és hogy milyen változások várhatóak a jövőben. Megnéztünk egy konkrét router admin felületét, és hogy milyen beállításokat érdemes mindenképp megtenni, illetve megnéztünk egy WiFi-vel kapcsolatos támadást: evil twin wifi - s, hogy hogyan védekezzünk a támadás ellen.

 

Konfliktuskezelés - Házaspáros kurzus 6. (HP-6)

Hosszabb szünet után folytattuk a házaspáros kurzust. Ezúttal a Konfliktuskezelés volt az új téma, de az alkalom elején az előző fejezet anyagát és házi feladatát beszéltük meg. A házi feladattal kapcsolatban többen mondták, hogy egy kicsit nehéz volt a feladatokra az első, első két példát mondani, leírni. A jegyzet nagy segítség volt ebben. Egy kis gyakorlás után (Én-Közlés, Igények megfogalmazása) ráéreztek a lényegre és azóta is előszeretettel használják a tanult kommunikációs stílusokat.

A konfliktuskezelés kapcsán először azt beszéltük meg, hogy a konfliktusok leggyakoribb forrása különbözőségünk, amikből egyik sem helyesebb, vagy helytelenebb a másiknál, tulajdonképpen kiegészíthetik egymást, így hasznunkra is fordíthatók. Nem az a kérdés egy párkapcsolatban, hogy van-e konfliktus, hanem az, hogy hogyan kezeljük. Ezek után beszéltünk 3 konfliktuskezelési stílusról, az Én-központú, Te-központú és Mi-központúról, majd szó volt a vita és veszekedés közötti különbségről. Egy 5 kérdésből álló kérdéssort is megismerhettünk, ami a veszekedésben az egymás hibáztatásáról leveszi a fókuszt és átteszi arra, hogy mit fogok én tenni a mindkettőnknek megfelelő megoldás elérése érdekében. Néhány szempont és tanács megbeszélésével zártuk az alkalmat.

 

Megbocsátás - Házaspáros kurzus 7. (HP-7)

Áprilisban is találkozott a házaspáros kurzus csapata. Ezúttal arról számoltak be, hogy nagyon szórakoztató és játékos volt a házi feladat során felismerni és tudatosítani a különbözőségeket. Azt is sikerült megbeszélni, hogy melyik okoz konfliktust és melyik különbözőség nem. Néhány új javaslatot is hallottunk az első feladat táblázatát kiegészítendő kategóriákra. A második feladat során már volt olyan pár, akiknél a megbeszélés során konfliktus alakult ki, de a 3. feladat épp alkalmazható volt a konfliktus megbeszélésére, így a 3 feladat sorrendjét is helyénvalónak ítéltük meg közösen. Az új téma, megbocsátás megbeszélésének elején meghatároztuk, hogy mi is a megbocsátás és mitől sérül egy párkapcsolatban a bizalom. Ezután azt beszéltük meg, hogy miért szükséges és elsősorban kinek fontos a megbocsátás. Amellett, hogy felszabadítjuk társunkat neheztelésünk alól, saját lelki egyensúlyunk áll helyre, így a másoknak megbocsátás elsősorban saját magunk miatt nagyon fontos. Beszélgettünk a megbocsátást akadályozó tényezőkről, majd arról, hogy hogyan állíthatóü helyre a bizalom a kapcsolatban.     

 

Okos nadrág? 

Igen, már van okos óra, okos karkötő, okos telefon, persze buta telefon is van, okos szemüveg, és még … okos nadrág is! Miért kellene nekem okos nadrág? Hogy okosan járjak? Jobb ha nem kell … A Zürichi Alkalmazott Tudományok Egyeteme egy okos nadrág prototípust hoztak létre, mely segítheti a mozgássérültek, például az agyvérzésen átesetteket abban, hogy a hétköznapokban továbbra is mobilak maradjanak. Hogyan működik az okos nadrág? Gumikötelekkel és tengelykapcsolókkal. Mozgás közben a megnyúlt gumikötelek energiát tárolnak, amit megfelelő pillanatban egy kontroller a tenegylkapcsolóknak jelet adva segítik, könnyítik viselője járását. Lehet izombénuláskor besegítni a lábemelésbe, vagy agyvérzéses betegnek segíteni járni, ez a nadrág szenzprai segítségével a megfelelő pillanatban segít be a páciensnek, ettől lesz okos a nadrág. Ugyan még csak prototípus, sorozatgyártásra még nem alkalmas, de mint látjuk az okos eszközöket nem csak okos szerfizésre lehet használni. 

Forrás: https://index.hu/techtud/2019/04/26/mozgaskorlatozott_okosnadrag_svajc/

 

Digitális Jövő Klub (2019. Április 27.) (DJK-15)

Ezt az alkalmat is egy szórakoztató csapatépítő játékkal kezdtük, mely után az előadó a programozás művészetébe vezette be a gyerekeket. Nagyon egyszerű, a mindennapi életből, mesékből és filmekből kiemelt jelenetekkel vezette be a programozás alapfogalmait, mint az algoritmus, változó, szerepkör, függvény. Ezek után kezdtük megírni java script-ben a Pong nevű játékot, bizonyos dolgokban a gyerekekre bízva részleteket, olykor megszavazva a megoldást. Mivel nem sok gyereknek voltak programozási ismeretei, lassan, minden akár újból megmagyarázva haladtunk. Lépésről lépésre hoztuk létre a játékmezőt, a pálya keretét, a két rudat a pálya jobb és bal oldalán, majd a kirajzolás gyakoriságának változtatásával korábbról megismert fogalmakat ismételtünk, mint az fps. Ezek után következett a rudak mozgásának programozása. Mivel elég sok új információval találkoztak a gyerekek ez alkalommal, nagyon elfáradtak, így az alkalom végén néhányan csocsózással lazítottak.

 

Infobiztonsági kurzus (2019. Április 27.) (IBK-6)

Téma: internet és közösségi média hatása a fiatalokra

Ezen az alkalmon új témába kezdtünk, aminek fő célja, hogy a jelen lévő pedagógusok felvilágosítást kapjanak azokról a veszélyekről, aminek a gyerekek az internetet böngészve vannak kitéve.

Röviden áttekintettük, hogy mi a cyberbullying, bevezetve egy aktuális online BBC News cikk alapján: ’Cyber-flashing: 'I froze when penis picture dropped on to my phone'’, Janay Boulos, 2019 április 26.

A szokásostól eltérően az előadás második felében fórumbeszélgetés volt, ahol a pedagógusok kifejezhették, hogy milyen tapasztalataik vannak ezen a területen és milyen témák azok, ahol leginkább úgy érzik, hogy fejlesztésre van szükségük. A beszélgetés során kiderült, hogy többen találkoztak már iskolájukban a fiatalok között az online zaklatással, illetve, hogy a leginkább ismeretlen terület számukra a számítógépes játékok világa.

A beszélgetés megfelelő irányt szabott a jövőbeni kurzusalkalmak kidolgozásához.

 

Szexualitás - Házaspáros kurzus 8. (HP-8)

A májusi találkozás elején a megbocsátás fejezet jegyzetéről beszélgettünk. A résztvevők ezt a fejezetet elég komplexnek és sokoldalúnak tartották, a házi feladatot pedig nagyon tudatosan felépítettnek látták. Az első feladatban lévő felsorolásban, melyben a megbocsátást késleltető, vagy meg nem bocsátás indokait kellett felsorolni, a jelenlevők egész változatos indokokat soroltak fel. Mint megegyeztünk, a keresztény értékrend és az önzetlen szeretet oldaláról közelítve meg ezek egyike sem elfogadható. A további feladatok megbeszélése több pár szerint igen hasznos volt, már régóta húzódó, akár mindkettőjüket érintő nehezteléseket, meg nem bocsátásokat sikerült tudatosítani és megbeszélni. Előnynek emelték ki a közös megbeszélsét és egymás bátorítását. Egy házaspár a házi feladat kiegészítését javasolta egy új feladattal, amit közösen megbeszéltünk és be fog kerülni a jegyzetbe. 

Az új témával kapcsolatban a szexualitás eredetével kezdtük, majd az első emberpár minden tekintetben zavar nélküli kapcsolatáról beszélgettünk. Ezek után hallottunk arról, hogy mit jelent a szexualitás a férfi és a nő számára, majd szó volt a fizikai, gondolati és vágybeli különbözőségekről. A zavaró tényezők megbeszélése után a kiváló szerető tulajdonságairól hallottunk. Mivel ez a téma kimeríthetetlen, egy könyv is ajánlva lett “A szexualitás ajándéka” címmel, amiben gyermekkori traumákból és hűtlenségből fakadó bizalomvesztéssel kapcsolatos segítséget is kaphatnak olvasói.  

 

Digitális Jövő Klub (2019. Május 18.) (DJK-16)

A klubot ügyességi versennyel kezdtük, mely alatt a gyerekeknek elég sokat kellett mozogni. Ezután az előző alkalommal tanultak ismétlése következett. Újból megbeszéltük a programozás alapjait, majd a korábban elkezdett java script-ben írt Pong játék megírását folytattuk. Ez alkalommal a labda és a rudak mozgásával foglalkoztunk. A rudak mozgatását billentyűkhöz rendeltük. Ez alkalommal kihívás a rudak viselkedésének kezelése volt végállásban, a pálya alsó és felső peremét elérve. Mivel ennek megértése és a megoldás beprogramozása geometriai ismereteket igényel, szükséges 2D-s geometriai ismereteinket is frissítettük. A gyerekek egymással versenyezve válaszoltak kérdésről kérdésre, közben előadónk figyelt, hogy a kevésbé aktívak se maradjanak le. A programozás során szükségesnek bizonyult minden jelenlévő programozási ismeretekkel rendelkező felnőtt segítsége a gépelési hibák kijavítása miatt. A program megírása közös munka volt, a megoldásokra előadónk rávezette a gyerekeket, így jó hangulatban és jó élményekkel zárult ez a klub is.    

 

Infobiztonsági kurzus (2019. május 18.) (IBK-7)

Ez alkalommal két fő téma került feldolgozásra. Az alkalom első felében a résztvevő pedagógusok igényeihez igazodva  áttekintettük az előadás idején 10 legnépszerűbb PC játékot és azok lehetséges negatív, illetve alkalom adtán pozitív hatásait. Az előadások közötti szünetben a résztvevőknek lehetőségük nyílt a listán szereplő egyik játékot (Rocket Leauge) kipróbálniuk.

Az alkalom második felében a brit Royal Society for Public Health (RSPH) 2017-es #StatusOfMind nevű tanulmányát dolgoztuk fel, ami az akkor legnépszerűbb öt közösségi média oldal szociális hatásait dolgozza fel, kifejezetten azok egyénre gyakorolt hatását. A tanulmány megvizsgálja, hogy az egyes médiumok hogyan befolyásolják például az önmagunkról alkotott képünket, mennyire ad teret az online zaklatásnak, mennyire enged teret az önkifejeződésnek. A tanulmány az eredményekre adott lehetséges válaszlépésekkel zárult.

 

Digitális Jövő Klub (2019. Június 15.) (DJK-17)

Egy Kahoot kvízzel kezdtük az alkalmat, majd a programozási ismeretek ismétlésével folytattuk. A Pong játék programozásának folytatása előtt átbeszéltük az aktuális script-et, annak részeit, függvényeit és felépítését. Ez alkalomra egyik cél a labda rudakról történő visszapattanásának programozása volt. Mivel ez a játék egyik kritikus és egyben legnehezebb pontja, újból a geometriai tudás frissítésére volt szükség. Mivel a szögek számítása a gyerekek tudását meghaladja, előadónk elkészítette a program egyik függvényét, amit utána a gyerekek építettek be a meglévő programba a megfelelő helyre. Mivel elvárásainkat meghaladva haladtunk, a labda el nem kapását is lekezeltük. A trello alkalmazásban létrehoztunk e játék fejlesztésére egy ütemtervet és feladatlistát. Ezen alkalmazás használatával az előadó egy szoftverfejlesztő csapat működését mutatta be.  Az előadó lassan, gyakran visszakérdezve haladt a program megírásával így győződve meg arról, hogy a gyerekek értik a folyamatot, gyakran tért vissza a program nagyon vázlatos felépítéséhez, a Trelloban is követve azt, olyan kérdéseket téve fel, ami igazolta, hogy a gyerekek értik a folyamatot.

 

Digitális Jövő Klub (2019. Július 27.) (DJK-18)

Ezt a klubot is csapatépítő játékkal kezdtük. A kialakult jó hangulatban ismételtük a programozás alapjairól korábban tanultakat. Ezt követően a Pong játék múlt alkalommal elért állapotát beszéltük meg újból. Miután az előadó megbizonyosodott, hogy mindenki érti az eddig leprogramozott folyamatot, megbeszéltük, hogy mire lesz még szükség. Ez alkalommal a játékosok pontozásának megoldása volt a cél. Ez egyszerűnek tűnő rész logikai buktatóit beszéltük meg, majd kezdtük el a megvalósítást. Nagyon sok jó ötlettel rukkoltak elő a gyerekek, amiket előadónk a helyes mederbe terelt, így  haladtunk a megoldás felé. Időnként vissza-vissza tértünk a játékok felépítésének alapjaihoz, amit szem előtt tartva jött létre a megoldás. Az alkalom után a gyerekek egy része beszélgetni maradt, másik része csocsózni, harmadik része csoportos online játékba kezdett.

 

Pénzkezelés és anyagi stratégiák a házasságban - Házaspáros kurzus 9. (HP-9)

Július végén újból találkozott a házaspáros kurzus csapata. Az előző alkalom jegyzetéről és a házi feladat megoldásáról beszélgettünk. Érdekes és különböző nézőpontú válaszokat és véleményeket hallhattunk. Több pár őszintén és a csapatban teljesen megbízva nyilatkozott, ami a párok közötti kapcsolatot nagyon erősítette. A hűségről és hűtlenségről, ezek határairól és a féltékenységről is beszélgettünk, majd azt mondta el minden pár, hogy mi alapján döntik el, hogy mi helyes és mi nem. Mivel a 9. Alkalomra a csapat párjai megbíztak egymásban, nyílt véleményeket hallottunk és azokkal kapcsolatban ugyancsak nyílt és őszinte reakciókat. 

Ezt követően a pénzkezelési alapokról hallottunk, hangsúlyozva, hogy nincs egy, mindenkire érvényes konkrét megoldás, viszont vannak olyan alapok, melyekre építve, de családi helyzetre rugalmasan szabva jó gyakorlatot lehet kialakítani. Megtakarítási formákról és tanácsokról hallottunk, majd anyagi stratégiákról szó volt, mint a költségvetés tervezése és vezetése, problémák megoldásáról és gazdálkodási tanácsokról. Néhány közösen megvitatandó kéréssel zárult az alkalom, melyre a jelen levő párok a vezető házaspár moderálásával keresték a megoldásokat. Esetenként különböző jó megoldásokban egyeztünk meg, ezzel is hansúlyozva, hogy a kreativitás, az egyéni preferenciák és az aktuális körülmények függvényében különböző jó megoldások léteznek. Az alkalom nagyon jó hangulatban telt.

 

Érzelmek felismerése

Aki ismeri a “Hazudj, ha tudsz!” sorozatot, az tudja, hogy az érzelmeket felismerni meg is lehet tanulni. Sok fajta érzés van, és most nem arról beszélek, hogy érzem az odaégett pirítós füstjét. Vannak olyan arckifejezések, testtartások, amelyek bizonyos érzésekhez, hangulatokhoz, reakciókhoz tartoznak, mint például öröm, harag, undor, sajnálat, rémület. Ezek felismerése nem mindig könnyű, sőt, néha szinte lehetetlen. Azt mondják a poligráfot is át lehet verni, így egymást is, de! az Amazon Rekognition nevű szoftvere már felismeri a félelmet. Az új verzó Az új a korábbiaknál sokkal jobban azonosítja az öröm, boldogság, szomorúság, düh, meglepettség, undor, nyugodtság és zavarodottságot, de az ember korát is. Ugyan még vannak kihívások a területen, mert megkülönböztetni a férfiakat a nőktől arc alapján sokszor elég nehéz, de az erőszakellenes szervezetek így is sokkal jobb eszközökkel dolgozhatnak, mint korábban.

Forrás: https://sg.hu/cikkek/it-tech/137623/felismeri-a-felelmet-az-amazon-szoftvere  

 

Zoomolni tudó kontaktlencse

Olvastunk már okos nadrágról, átlátszó kamion fülkéről, de ezek után is menő lenne egy zoomolni tudó kontaktlencse, ugye? Na és hogy utasítjuk zoomolásra? Kettőt pislogunk? Tiszta scifi, nem? És igen! A lencsében szenzorok vannak, melyek a szemmozgásokat figyelik, így a szem elfordulására nem reagál a lencse, de a dupla pislogásra reagálva nagyít, vagyis zoomol. Elsősorban a látássérültek vehetik nagy hasznát, de akár egy szerződés apróbetűs részét is jobban el tudnánk olvasni segítségével. Egyelőre elektródákra és egy mérőkészülékre is szükség van a prototípus működéséhez, de a kutatók már javaslatot tettek az ezek nélküli megvalósításra. Csak a fantázia szabhat határt az alkalmazására, vagyis épp a fantázia nem szab határt. El tudom képzelni használatát a sebészetben, fogorvoslásban, elektronika javításában, egy precíz ragasztás elkészítésében, de a természetben sétálva akár egy fűszál szélén levő szőröket is meg lehetne vele nézni és a bogarak összetett szemét is.

Forrás: https://sg.hu/cikkek/it-tech/137359/zoomolni-tudo-kontaktlencse 

 

Digitális Jövő Klub (2019. Augusztus 24.) (DJK-19)

Iskolaszünetre való tekintettel kevesebb gyerek jelent meg. Egy Kahoot-os kvíz után csapatépítő játékot játszottunk. A programozás alapjait újból átismételtük, így frissítve fel a változó, függvény, játék felépítés, stream, fps fogalmakat. Mivel a Pong játék a korábbi alkalmon szinte teljesen elkészült, már csak a játék újraindításának programozása volt hátra. A trello alkalmazásban újból megnéztük a tervünk megvalósult részeit és a hátralevőket pontosítottuk. Ezek után a játék indítás, újraindítás kezelésének megírása kezdődött. A gyerekeket rávezetve írtunk át a szükséges részeket és állítottuk össze a végső állapotot. A játék elkészülése után a gyerekek nagyon elégedettek voltak. Mivel maradt még idő szépítésekre, a gyerekek ötleteiből néhány még beépítésre került, nagy örömükre. A klub végén büszkén vitték haza ki laptopon, ki adathordozón, ki telefonon a végső verziót. A klub után újból jó hangulatú csoportos játszás és beszélgetés alakult ki.

 

Infobiztonsági kurzus (2019. Augusztus 24.) (IBK-8)

A mai kurzust is csapatépítő játékkal kezdtük, ami megalapozta a délutánunk jó hangulatát. Témánk a fiatalok internetezési szokásai volt. Fő kérdéskörök a 1. Hogyan kommunikálnak a mai tinik a digitális világban? 2. Mennyire fontos nekik adataik biztonsága. 3. Milyen platformokon lógnak leginkább.

A besocial.hu-n 2019 februárjában közzétett tanulmányt vettük alapul, ahonnan statisztikákat néztünk és beszéltünk meg közösen. A szociális hálók fiatalokra gyakorolt hatását is megvizsgáltuk, pl. Hogy mennyire befolyásolja identitásukat a megosztásokban sok esetben ideálisnak bemutatott élet, környezet, baráti kör. Meglepően tapasztaltuk a Cosmopolitan.hu egyik cikkéből, hogy a mai fiatalok mennyire nincsenek megelégedve saját külsejükkel. A felmérés alapján a fiatalok többsége az alakján és az arcán is változtatna. 

Ezek után megnéztük, hogy egy mai tini milyen appokat használ, mi a divat ma? Egy tinit ismerősét kérte meg a szakmai vezető, hogy sorolja fel, milyen appokat használ ő és az osztálytársai. A listán több olyan app is szerepelt, ami a kurzus résztvevőinek ismeretlen, így azok leírását és fontosabb jellemzőit megnéztük együtt, a google keresőjét és a wikipédiát használva informálódásra. 

A szünet előtt újdonságokat és aktuális híreket néztünk meg az arcfelismerő rendszerek használatával kapcsolatban. Újdonságként többek között a zoomolni képes kontaktlencse bejelentését néztük meg.

 

Big Datával tenné biztonságosabbá a közlekedést a Ford

Mi az a Big Data? Nagy adat? Nem a nagy, nagyobb és legnagyobbról van szó, mint a MegaPixel és GigaPixelnél is hihetné az ember, hogy gigantikus pixel, hanem a sokról, vagyis a nagy mennyiségű adatról van szó. A címben említett gyártó autói 1 millió kilómétert tettek meg Londonban és ezalatt 500 millió különböző adatot gyűjtöttek. Ez azért kezd nagy adatmennyiség lenni … Ezt elemezve viszont a közlekedésben lévő veszélyforrásokra voltak kíváncsiak. Tudjuk, hogy aki keres az talál, hát ők azt találták a szenzorokkal felszerelt autók fékezési, kanyarodás és egyéb szokásaiból, hogy vannak olyan útszakaszok és kereszteződések, amik balesetveszélyesebbek a többinél. A helyi hatóságokkal egyeztetve azt találták, hogy helyenként szükséges az út kiszélesítése, máshol szükséges lenne figyelmeztetéseket elhelyezni, ahol szükséges, ott a növényzetet ritkítani, hogy a közlekedők jobban belássák a területet. Végülis bejött a számításuk, sikerült az adatokban látottakat veszélyforrásokkal azonosítani és javaslatot tenni azok elhárítására, megszüntetésére.

Forrás: https://sg.hu/cikkek/auto/137898/big-dataval-tenne-biztonsagosabba-a-kozlekedest-a-ford

 

Digitális Jövő Klub (2019. Szeptember 14.) (DJK-20)

Ez alkalommal is csapatépítő és ismerkedős játékkal kezdtük. Az új témára való tekintettel a gyerekek új lendülettel jöttek a klubba. Ezen az alkalmon kezdtük a 3D modellezés és 3D nyomtatással az ismerkedést. Először a felhasználási területeket néztük meg és a 3D nyomtatás és többi módszer közötti különbséget, mint fröccsöntés, CNC esztergálás. Néhány ekészített modellt is megnéztünk, a gyerekeknek javasoltthingiverse.com oldalról letöltve. Ezek után megismerkedtünk egy 3D nyomtatóval, annak mozgó, álló és fűthető alkatrészeivel. Egy modell kinyomtatása során a nyomtató működését is láthatták a gyerekek, amit nagyon élveztek. A 3D modellek sajátosságai és felépítése kapcsán szükséges volt egy kicsit a 3D-s geometriai ismeretek bővítésére, majd egy ingyenesen hozzáférhető 3D modellkészítő online alkalmazásban (TinkerCad) kezdtünk modellt építeni. A gyerekeket kihívás elé állítottuk, amennyiben valaki otthon elkészít egy modellt, azt max 4x4x4-cm-es méretben kinyomtatjuk neki.

 

Infobiztonsági kurzus (2019. Szeptember 14.) (IBK-9)

Ez alkalommal a mesterséges intelligencia és használata volt célkeresztben. Több youtube-os videót néztünk meg a témában és részleteket néztünk a The Circle című filmből. Az MI fejlődésének néhány remekművéről kaptunk tájékoztatást, mint pl. Google Zero, az IBM Watson séfje, a Boston dynamics robotbutyái és humanoid robotjai. Útmutatást kaptunk az MI feltételezett jövőjéről és beszélgettünk az MI-vel kapcsolatos félelmekről. Az MI-nek a szakirodalom szerint két alapvető típusa van. A jelenleg elterjedt típus a keskeny MI, vagy narrow AI. Ez az ami már körülöttünk van a mindennapokban. Ezek célszerszámok, Pl. meg tudja mondani, hogy milyen idő lesz holnap, elvezet egy autót, megveri a GO játék világbajnokát. Egyetlen feladatra lettek elkészítve és csak arra használhatók. Az általános MI, vagy general AI komplex feladatok elvégzésére való, ami az élet minden területén helytáll, saját személyiséggel is rendelkezik. Ez utóbbi nagyon nagy számítási kapacitást igényel, s mivel senki nem érti, hogy az MI hogyan működik, sok kérdés van még ezen a területen, de pl. Sofia a robot már egy jó próbálkozás ezen a területen. 

 

Infobiztonsági kurzus (2019. Október 19.) (IBK-10)

Ezen az alkalmon a digitális világ veszélyei közül az Internetes zaklatás (Cyberbulling) és az Internetes szexuális zaklatás (Sexting) volt a téma. 

Először megnéztük, hogy milyen irányba halad a világ, egy felmérés szerint milyen új technológiákról mondja 40 ország 4600 felsővezetője, hogy 10 éven belül divatosak lesznek, majd néztünk egy videót, hogy a fiatalok új eszközök iránti vágya milyen viselkedéshez és tevékenységekhez vezethet. Konkrétan, egyesek képesek az offline világban is bármit megtenni, csak hogy a legújabb telefonok egyikét bitroltolják. Ezek után az internetes zaklatás formáit néztük meg. E témáról már volt szó, de mivel a zaklatás nem csak a tiniket, vagy fiatal felnőtteket éri, hanem a kisiskolásokat is, akik osztálytársaikkal, vagy rokonaikkal, barátaikkal csevegnek online csoportokban, a témát újból feldolgoztuk,más szemszögből vizsgálva meg. Sok esetben az online viselkedés eltér az offline-tól, ami a hétköznapi társas kapcsolatokban gátat jelenthet, vagy szakadékot képezhet az egyének között. Az interneten megosztott személyes képek életéről is beszéltünk. Mivel az internet nem felejt, a csínytevések, vagy hibák nem csak rövid távon, de akár évtizedekig kísérthetik a képek alanyait. Ezek után beszélgettünk a zaklatást megélő fiatalokon felismerhető intő jelekről és arról, hogy tanárként, szülőként, barátként vagy épp áldozatként mit tehetünk.

 

Az albasansz.hu/efop weboldal megfelel a WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines – Útmutató Online Tartalmak Akadálymentesítéséhez) szabványnak.
Ellenőrizve a http://wave.webaim.org by WebAIM (Web Accessibility In Mind) report alapján.

2018 © Alba Sansz Kulturális Alapítvány