Alba Sansz Kulturális Alapítvány "Külföldi jó gyakorlatok adaptálása a társadalmi innováció érdekében a családokban és a fiatalok között"

Szerződött támogatási összeg: 49 622 056,- Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.11.30.

A projekt azonosító száma: EFOP 5.2.2-17-2017-00060

A projekt tartalma:

Az Alba Sansz Kulturális Alapítvány fő célja a szemléletváltás előmozdítása a családi szféra társadalmi jelentőségével, elismerésével kapcsolatban, amihez elengedhetetlen az ifjúságfejlesztés és a generációk közelítése.
A 80-as évektől kezdve megfigyelhető, hogy egyre feljebb tolódik a házasodási életkor, amely önmagában még nem jelentene gondot, de sajnos a házasságkötések száma is jelentősen csökkent a 70-es évek végétől kezdve. A statisztikák szerint 2010-es évben történt a legkevesebb házasságkötés, de azóta nagyon lassan, minimálisan, de egyre többen kötnek házasságot. Azonban összességében még mindig elmondható, hogy a házasság, mint preferált párkapcsolat a háttérbe szorult, a társadalomban az élettársi kapcsolat megítélése sokat változott, elfogadottabbá vált. Párkapcsolati és jegyes tanácsadásainkkal igyekszünk a házasságra motiválni a párokat, hogy ragaszkodjanak az elkötelezett kapcsolataikhoz. Ennek érdekében kezdtünk el az elmúlt években szervezni klubesteket, összejöveteleket, ahol megláthatják a különbséget a házassági és élettársi kapcsolat között.
Sajnos a válások száma is folyamatosan növekszik. Sok esetben tapasztaljuk azt, hogy külső segítséggel, mediátorral megoldható a probléma, csak a feleknek vezetésre, segítségre van szüksége. Filozófiánk az, hogy minden házasságban kialakulhat olyan helyzet, amikor támogatásra szorulnak, minden kapcsolatot lehet tovább építeni, fejleszteni. Ennek érdekében a rendszeres tanácsadásokon kívül egész napos előadássorozatokat, valamint klubesteket szervezünk.
A szervezetünk célja még az egymástól egyre távolodó generációk és közösségek közelebb hozása, közöttük tartalmas kapcsolatok kialakítása az azonos érdekek mentén. A fiatalok jövőjük biztonságát, annak a lehetőségét láthatják, hogy szükség van rájuk, társadalmi felzárkózásukat segítjük, pozitív minták bemutatásával mindent megteszünk lemaradásuk ellen. Olyan közösségi, családi mintákat ismernek meg és tapasztalnak gyakorlatban, melyekkel nem találkoznak saját szűken értelmezett környezetükben, közösségükben, családjukban. Fontosnak tartjuk, hogy az eltérő társadalmi, gazdasági környezetben élők párbeszédet folytassanak, dolgozzanak együtt a saját tágan értelmezett környezetük megóvása érdekében, melynek része a család, a barátok, a közösség és az általuk élt környezet. A közös élhető élettér minőségi fenntartása mindannyiunk érdeke. Tevékenységünk sikere abban rejlik, hogy az emberek létfenntartási szükséglete, igénye azonos, így ezekkel a programokkal megtalálhatjuk a közös pontot, azonos érdekeket.
Szervezetünk tevékenységeit közel 100 fős önkéntes bázissal végzi, közülük sokan humánszakemberek, akik az elmúlt években a fenti témákban tartottak fejlesztéseket, előadásokat, kurzusokat. Mindeközben számos külföldi szervezettel és szakembereikkel építettünk ki szoros kapcsolatot annak érdekében, hogy jó gyakorlatokat tudjunk átvenni tőlük, valamint hogy mi is meg tudjuk osztani tapasztalatainkat másokkal. Kapcsolatainknak köszönhetően évente több alkalommal látogatnak el külföldi előadók hozzánk előadásokat tartani és önkénteseink is számos tréningen, fejlesztéseken vettek részt Európában és azon kívül is.
Az elmúlt években kirajzolódott, hogy három olyan terület van, amelyben szükséges új módszerek elsajátítása, jó gyakorlatok adaptálása:
1. házassági kapcsolatok megerősítése
2. ifjúság területén fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok megfelelő módon tudják használni a legújabb digitális technikákat, eszközöket, ismerjék a fejlesztéseket. Ennek során fokozott figyelmet kell fordítani azokra a fiatalokra, akik nehezebb körülmények között élnek és saját környezetükben egyáltalán nincsenek olyan eszközök, amelyeket ismerniük kellene ahhoz, hogy érvényesülni tudjanak.
3. Tapasztalataink szerint az internet mai világában nagy veszélynek kitéve a fiataljaink. Szükséges, hogy ezt meglássák maguk is és megtanulják a rendelkezésükre álló töménytelen információt megfelelő módon kezelni és a saját információikat, adataikat, információikat is biztonságosan kezelni.

Szervezetünk önkéntesei régóta szeretnének ezen a terülten előrébb lépni és fejlődni, annak érdekében, hogy utána tudjanak segíteni pároknak, házasoknak és fiataloknak. Ez a projekt ebben rendkívül jó lehetőséget biztosít számunkra.
A fent megjelölt három témában egy kutatást követően, vizsgálunk meg jó gyakorlatokat, végzünk el adaptációs folyamatokat és alkotunk módszertant a saját tapasztalatainkkal ötvözve. Elindítunk házaspáros kurzust, egy „Digitális jövő” klubot, valamint egy infóbiztonsági kurzust ifjúsági szakemberek számára.
Ezeken kívül még az alábbi tevékenységek valósulnak meg a projekt keretén belül:
- 12 db műhelymunka a kiválasztott témakörökben, különös tekintettel az alábbi
- Kutatás megszervezése és megvalósítása a társadalmi felzárkózási modellek beválásáról, eredményeiről. A kutatást Magyarországon és Romániában legalább 100-100 fő bevonásával végezzük. A kutatásról készült zárótanulmány készítése és nyilvánosságra hozása.
- A projekt eredményeinek széleskörű megismertetése záró konferencián és honlapon
- Módszertani összegzés és ajánlások, rövid összefoglaló digitális kiadvány készítése a témakörben, a három ország nyelvén.
- Nemzetközi hálózatépítés a résztvevő szervezetekkel és kapcsolati hálójukkal.
- Adatgyűjtés, dokumentációs rendszer működtetése „felhő” alapokon.

Projektünkben a következő indikátorokat és célértékeket terveztük be:
- A program befejezését követő 6 hónappal a szervezetek közötti aktív együttműködések száma: 1 db
- Társadalmi innovációt és transznacionális együttműködést célzó projektek száma: 1 db
- A projektbe bevont külföldi partnerek száma: 4 db
- A projekt keretében szervezett tanulmányúton résztvevő hazai szakemberek száma 40 fő
- A partnerség keretében együttműködés megvalósítása évente minimum 10 program (6 műhelymunka, 4 tanulmányút)
- A partnerség keretében kutatás megvalósítása (A projekt keretében nemzetközi együttműködésben megvalósított összehasonlító kutatás, minimum 100-100 fős célcsoport körében minimum két választott szakmai együttműködésbe bevont uniós országból).

A fenntartási időszakban a következőket vállaljuk:
- 3 évig nyilvános on-line hozzáférést biztosítunk a projekt keretében megvalósult kutatásról készült zárójelentéshez;
- a projekt során létrejött szakmai együttműködéseket fenntartjuk. Az együttműködésre éves munkatervet készítünk, valamint a program befejezését követő 6 hónappal a szervezetek közötti aktív együttműködések számáról beszámolót nyújtunk be.

Az albasansz.hu/efop weboldal megfelel a WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines – Útmutató Online Tartalmak Akadálymentesítéséhez) szabványnak.
Ellenőrizve a http://wave.webaim.org by WebAIM (Web Accessibility In Mind) report alapján.

2018 © Alba Sansz Kulturális Alapítvány