BEMUTATKOZÁS

Az Alba Sansz Kulturális Alapítvány tevékenységei

Az Alba Sansz Kulturális Alapítvány szerteágazóan végez különböző tevékenységeket. Alapítványunk elkötelezett az európai keresztény-humanista gyökerű szellemi és erkölcsi értékek mellett, így programjainkat ezen értékek mentén szerveztük és a közeljövőben is eszerint tervezzük.

Ez ideig végzett tevékenységek rövid ismertetése

Székesfehérváron már több éve működtetünk kisközösségi rádiót. Műsoraink készítését fiatalok végzik, ezáltal lehetőség nyílik számukra a tapasztalat- és gyakorlatszerzésre, ugyanakkor kiemelt jelentőségű közösségformáló erő is egyben, nem csak a készítők, de a hallgatók számára is.

1-8. osztályos tanulók részére heti rendszerességgel végzünk életvezetési, nevelési tanácsadást szakköri foglalkozások keretében.

Ifi Sansz Klubunk harminc-negyven, 13-21 év közötti fiatal részvételével heti rendszerességgel működik, melyen életvezetési, drogprevenciós, személyiségfejlesztő, közösségépítő előadásokat, csoportfoglalkozásokat tartunk. Ma már annyira kinőtte magát a klub, hogy a fiatalok kortárs-mentor feladatokat is ellátnak. Céljuk lett, hogy a nehéz, vagy hátrányos helyzetben lévő kortársaiknak segítsenek eligazodni nehezebb helyzetekben is. Felkészítést kaptak, hogy mikor, milyen szakemberhez irányítsák őket, hogyan segítsenek nekik, de sokszor a legnagyobb segítség “csak” egy beszélgetés. Osztálytársaikkal, barátaikkal kezdték, ma már rendszeresen részt vesznek nagyobb rendezvényeken, programokon és számukra idegen fiataloknak is segítenek.

Létrehoztunk egy bábcsoportot, amely 2010 óta működik. Időszakonként (leginkább húsvét és karácsony előtt) bábelőadásokkal járják a környékbeli óvodákat és iskolákat, valamint kérésre más rendezvényekre is elmennek. A tavalyi esztendőben a karácsony előtti hetekben közel 1000 gyermek vett részt az ingyenes előadásokon a környékbeli településeken.

Önkénteseink egyéb képzésére is jelentős hangsúlyt fektettünk, évente 3-4 alkalommal nemzetközi életvezetési előadássorozaton vehettek részt Alapítványunk támogatásával, ahol összefüggő, gyakorlatba is átültethető ismeretanyagot kaptak a házastársi, baráti kapcsolatok megerősítése, gyereknevelés, pénzkezelés, konfliktuskezelés és számos más területen, azzal a céllal, hogy ezeket az ismereteket terjesszék, tovább adhassák.

Az elmúlt években több alkalommal tartottunk nemzetközi szemináriumokat az életvezetésről, ahol az identitás, önismeret, személyiségfejlesztés, lelkiismeret, jövőkép, életcél, személyes és családi pénzkezelés, megbocsátás, beszéd, gondolkodás, gyermeknevelés témakörei kerültek megvitatásra.

Alapítványunk eddig is kiemelt feladatának tekintette a nagycsaládból érkező 6-18 év közötti gyermekek társadalmi beilleszkedését, ennek érdekében nyaranta ott alvós táborokat szervezünk 150 fő körüli létszámmal, és napközis táborokat 15-20 gyermek részére kedvezményes árakon.

2010-ben indítottuk útjára a már hagyományosnak mondható Családi szombatok elnevezésű programunkat, melynek során együtt szórakozhat a család apraja-nagyja. Ennek keretében számos témában került már sor fórumbeszélgetésre, előadásra, társasági játékokra, kreatív foglalkozásokra az év minden szakaszában.

2012-ben Családi Erőforrás Központot hoztunk létre Uniós támogatásból, ahova a családok nyugodt szívvel fordulhatnak segítségért családi élettel, gyermekneveléssel, párkapcsolattal, családon belüli konfliktusokkal kapcsolatosan. Közvetlen célunk a projekt keretében megvalósuló programokon keresztül a létrejövő közösségek megszilárdítása, fenntartása; hosszú távú célunk a közösségi életben létrejövő nagycsaládos háló biztonságot, stabilitást nyújtó ölelő, felkaroló kezeinek, a családi összetartozás érzésének megismertetése, erősítése, fejlesztése. A projekt keretén belül tanácsadó szolgálat indul, házaspáros klubestek, konferenciák, workshopok megszervezésére került sor,amelyek azóta is nagy sikerrel folytatódnak.

2012. óta minden évben részt veszünk a Székesfehérvári Lecsófőző Vigasságon, ahol önkénteseink segítségével több száz adag lecsót adományozunk a rászorulók, látogatók részére, közben felbátorítva őket a közösséghez tartozásra, programjainkba való bekapcsolódásra.

2018-ban felismerve a digitális kor alkotta szükséghelyzeteket új programokat indítottunk szülők és pedagógusok, illetve diákok részére, ahol megismerkedhetnek a jelenleg aktuális informatikai rendszerekkel és választ kaphatnak egyedi kérdéseikre is. Ezzel egy időben párkapcsolati és jegyes tanácsadásainkkal igyekszünk a házasságra motiválni a párokat, hogy ragaszkodjanak az elkötelezett kapcsolataikhoz. Ennek érdekében kezdtünk el az elmúlt évben szervezni olyan tematikus összejöveteleket, ahol megláthatják a különbséget a házassági és élettársi kapcsolat között.

Minden tevékenységünkbe betekintést engedünk a felnövekvő generáció részére többek között az Iskolai Közösségi Szolgálat keretein belül is, ahol több mint 10 középfokú oktatási intézménnyel vagyunk kapcsolatban. A fiatalok ezen keresztül is kedvet kapnak az önkéntességhez, és egyúttal megismerhetik a civil szférában levő folyamatokat is.

A szervezet minden tevékenységét non-profitként végzi és nem is a bevétel a célunk, de reméljük ez a programokból, rendezvényekből is kitűnik. A fenti összes programot önkénteseink közreműködésével valósítjuk meg.

Székesfehérvár, január 29.

Nemes Pál

Alba Sansz Kulturális Alapítvány

elnök